Misschien moest u maar eens meer gaan simuleren. Een prima test voor uw talent. Winnen vereist vakkundig omspringen met grondstoffen, werknemers of soldaten.
...

Misschien moest u maar eens meer gaan simuleren. Een prima test voor uw talent. Winnen vereist vakkundig omspringen met grondstoffen, werknemers of soldaten.Middelen beheren goed beheren is een uitdaging van formaat. De scholen leren het nauwelijks aan. Alleen al doende kan u de top bereiken, maar jammer genoeg worden fouten duur betaald. Waarom dus niet oefenen met een simulatie ? Met andere woorden : trachten een betere manager te worden door virtuele (menselijke of andere) middelen te beheren.De simulatiespellen zijn sterk geëvolueerd en bereiken een hoge graad van complexiteit. Om zijn doel te bereiken, moet men met een heleboel parameters rekening houden. De onderwerpen zijn gevarieerd en het zuivere gevecht is vervangen door meer fijnbesnaarde situaties, wat niet betekent dat er geen conflicten meer zouden zijn.OORLOG ALS MIDDEL.In Settlers II, bijvoorbeeld, hebt u het bevel over een groep mensen met verschillende capaciteiten. Na een storm is uw galjoen op een onbekende kust gestrand. Terugkeren is uitgesloten. U moet de natuur temmen, een kolonie stichten en goed onthouden dat een confrontatie met de inboorlingen vroeg of laat onvermijdelijk zal zijn. In Civilization II zal uw beschaving er misschien in slagen oorlogen te vermijden maar dat hangt in grote mate af van haar rivalen. Om te winnen, moet u ofwel de enige overlevende beschaving hebben, ofwel de eerste zijn die een kolonie sticht op een afgelegen planeet. En zelfs als u een overtuigde pacifist bent, zijn uw tegenstanders dat niet altijd. Pacifisten laten Warcraft II beter helemaal links liggen, want het is een oorlogsspel. U neemt het op tegen orken en andere beesten (of omgekeerd). Om goede krijgers te hebben, moet u echter ook uw burgers goed besturen, want zij zullen de beschikbare middelen goed doen renderen. In Theme Park is er helemaal geen sprake van een strijd althans niet van een fysieke. Het is een (al vrij oude) financiële simulatie waarin u een pretpark bouwt. De bedoeling : geld verdienen en het grootste, mooiste, populairste pretpark hebben. Uw concurrenten (bestuurd door de computer) proberen u te overtroeven. Deze schijnbaar erg verschillende spellen hebben veel punten van overeenkomst. Hun belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk : u kunt uw doel alleen bereiken als u de beschikbare middelen verstandig gebruikt. Die middelen vormen vier categorieën.GELD. Eerst zijn er de financiële middelen, die meestal een fundamentele rol spelen. Toch is in geen enkel spel geld een doel op zich : het is een middel om het objectief te bereiken. In Theme Park speelt het de grootste rol : het geeft u de kans om te investeren in nieuwe attracties, om het personeel te betalen en onderzoek te doen naar nog betere attracties. De bezoekers betalen toegang en spekken uw kas. U kunt zelfs op de beurs investeren. In Civilization komen uw inkomsten uit de belastingen die u heft op de handel. U gebruikt ze om bepaalde bouwwerken te versnellen, om vijandige legers om de tuin te leiden of om in vijandige steden opstanden uit te lokken en de macht te veroveren. Aangezien er verscheidene manieren bestaan om het spel te winnen, is geld misschien niet essentieel, maar een minimum eraan is onontbeerlijk.In Settlers II en Warcraft II krijgt het geld de vorm van goud dat u uit mijnen haalt. In het eerste spel zet u het in smelterijen om in munten waarmee u uw soldaten betaalt, zodat ze beter vechten. Eigenaardig genoeg heeft het bier dat uw brouwerijen produceren hetzelfde effect. In Warcraft hebt u ruw goud nodig om nieuwe eenheden te vormen.GRONDSTOFFEN. Om het spel te spelen, moet u ook de grondstoffen beheren. Ze zijn onontbeerlijk voor de constructie van gebouwen en (al dan niet militaire) eenheden. De enige uitzondering op de regel is Theme Park, waar alles met geld wordt gekocht maar ook daar moet u eraan denken hamburgers en frisdrank voor de bezoekers in te kopen als de voorraad op is, ontstaan er problemen. Ook in Civilization kan geld als vervangmiddel voor grondstoffen dienen. Daarnaast hebt u er graan nodig om uw bevolking te voeden en te doen groeien. Het beheer van de grondstoffen is hier echter elementair en hangt in grote mate af van het beheer van de menselijke middelen. De grondstoffen zijn in Warcraft gemakkelijk te gebruiken. De boeren halen hout uit de bossen en goud uit de mijnen. Later komt er een nieuwe grondstof : aardolie. Dankzij de verschillende grondstoffen kunt u gebouwen optrekken of de nieuwe eenheden vormen die u voor de overwinning nodig hebt.In Settlers is het beheer van de grondstoffen enorm belangrijk. Voor eenvoudige gebouwen hebt u hout en steen nodig (bossen en steengroeven). Voor meer geavanceerde gebouwen moet u gezaagde planken hebben (zagerijen).Zonder gereedschap kunnen de kolonisten niet werken. Dat gereedschap wordt vervaardigd in ateliers die ijzer, steenkool en hout verbruiken. Het ijzer komt uit ovens waar ijzererts met behulp van steenkool wordt gesmolten (beide grondstoffen komen uit mijnen). Bovendien moeten de mijnwerkers voedsel krijgen : vissen uit de meren, wild uit de bossen, graan van de boerderijen. Die bronnen zijn niet onuitputtelijk, zodat ze geleidelijk op geraken. Settlers is een erg rijk spel.MENSELIJKE MIDDELEN. Op de achtergrond is er altijd een andere soort van grondstof : de mens. In Settlers heeft iedereen een beroep : houthakker, steenkapper, boer, mijnwerker, brouwer... Allemaal hebben ze gereedschap nodig. Allemaal hebben ze ook behoeften, die bevredigd moeten worden voor de mensen behoorlijk kunnen werken. Een ondervoede mijnwerker haalt niet veel uit de grond. Als er geen bier is, willen de kolonisten geen soldaat worden. U moet heel dat volkje besturen en zijn capaciteiten optimaal benutten. De categorieën van Warcraft zijn eenvoudiger. Aan de ene kant boeren, die slecht vechten maar hout hakken en in de mijnen werken, aan de andere kant krijgers. Die laatsten zijn in verschillende groepen verdeeld, elk met hun eigen kenmerken. U, de strateeg, moet ze met kennis van zaken inzetten.Theme Park heeft weinig categorieën : straatvegers, herstellers (voor de attracties) en veiligheidsagenten. U moet voldoende personeel aannemen, want de bezoekers van het park zijn ongelooflijke viespeuken die overal papiertjes achterlaten, de attracties krijgen snel pech (zeker als ze goed beklant zijn) en een populair pretpark trekt vandalen aan.In Civilization heeft elke stad haar bevolking, die de grondstoffen van de omliggende zone exploiteert. Soms moet u delen van die bevolking specialiseren : kunstenaars om de mensen te verstrooien, onderzoekers om het wetenschappelijk onderzoek te versnellen, belastingontvangers om het rendement van uw belastingen te verbeteren.RUIMTE. Ten slotte moet u de ruimte waarover u beschikt besturen. In Civilization hangen de middelen af van het gebied dat een stad omringt. U moet de plaats van de steden dus zorgvuldig kiezen en achteraf de omgeving verbeteren om de middelen uit te breiden : irrigeren (voedsel), wegen aanleggen (handel), mijnen openen (productie). In Theme Park is het terrein altijd hetzelfde. Toch moet u de ligging van de attracties goed kiezen. Een heel eenvoudig voorbeeld : plaats geen toilet vlakbij een fastfoodkraampje de geur, begrijpt u ? Het spel is er erg duidelijk over... Moeten de beste attracties bij de ingang of diep in het park komen ? U zult het moeten uitzoeken...In Settlers is de ligging van de verschillende gebouwen waar de kolonisten werken erg belangrijk. Alle materialen moeten immers aangevoerd worden. Om bijvoorbeeld een gebouw te kunnen optrekken, moet de houthakker eerst hout uit het bos naar zijn huis brengen. Een sjouwer draagt het dan naar de zagerij, waar het tot planken verzaagd wordt die door weer andere vervoerders naar de werf worden gebracht. Hoe groter de afstanden, hoe langer het allemaal duurt en hoe minder efficiënt de kolonie draait.Warcraft behandelt het probleem van de ruimte op een gelijkaardige, maar eenvoudiger manier. Hout en goud worden naar de stad gebracht en daar opgeslagen. Hoe groter de afstand... Bovendien kan de ligging van de gebouwen gebruikt worden om vijanden de pas af te snijden.LEUK.Elk spel heeft uiteraard zijn eigenaardigheden. In Civilization is onderzoek belangrijk om de beste installaties of de beste wapens (voor de aanval, maar ook voor de verdediging) te ontwikkelen. Theme Park lijkt nog het meest op het besturen van een onderneming : u bent de bedrijfsleider die mensen aanwerft, voorraden beheert, geld investeert en winst maakt... als het pretpark tenminste goed draait. In Warcraft hebt u een flinke dosis gezond verstand nodig om het spel te winnen, maar ook hier moet u uw middelen beheren om de beste soldaten te krijgen. Uw tegenstander, de computer, maakt het u niet gemakkelijk.Settlers is ongetwijfeld het rijkste spel. Een kolonie besturen, is niet eenvoudig. U moet het terrein en de mensen zo goed mogelijk benutten en tegelijk het hoofd koel houden. Dat laatste is een kenmerk dat alle spellen gemeen hebben. Toch heeft men soms niet alleen gezond verstand maar ook durf nodig zonder ooit te vergeten dat grote dromen tot rampen kunnen leiden.FABRICE CLAES