Probleem: Bij de informatisering van een productieschema in een petrochemisch bedrijf wordt een onjuiste referentie voor een filter ingevoerd. Het bedrijf maakt grondstoffen voor het isoleren van elektrische kabels. Deeltjes van de onaangepaste filter komen los en vervuilen het product. Later zijn de elektrische kabels die met het product worden geïsoleerd onvoldoende veilig. Ze worden afgekeurd.
...

Probleem: Bij de informatisering van een productieschema in een petrochemisch bedrijf wordt een onjuiste referentie voor een filter ingevoerd. Het bedrijf maakt grondstoffen voor het isoleren van elektrische kabels. Deeltjes van de onaangepaste filter komen los en vervuilen het product. Later zijn de elektrische kabels die met het product worden geïsoleerd onvoldoende veilig. Ze worden afgekeurd. Praktijk: Het is een voorbeeld uit de brochure 'Verzekering van informaticarisico's' die de Belgische club voor Informaticaveiligheid ( Belcliv-Clusib, een VBO-initiatief) in december 2001 heeft uitgebracht. Een deel van de geleden schade in het voorbeeld kan verzekerd zijn. Ze valt namelijk onder de noemer 'burgerlijke aansprakelijkheid na levering'. Dergelijke polis vergoedt niet de prijs van het geleverde gebrekkige product, zo stipt de Belcliv-brochure aan (dat zou kunnen aanzetten tot het verwaarlozen van contractuele verplichtingen), maar wel de schade die door de afnemer van het product is geleden: het verlies van grondstoffen, van productie en, in voorkomend geval, van marktaandeel. Oplossing. De oorzaak is onmiskenbaar een informatiseringsprobleem. Voor de producent van de grondstof is de vraag of zo'n schadegeval niet sowieso onder de gewone burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van zijn bedrijf valt. Woordvoerder François De Clippele van de Belgische Vereniging van Verzekerings Ondernemingen (BVVO): "De gewone aansprakelijkheidsverzekering dekt de risico's van informatica. Maar een aantal verzekeraars stelt voor om alles wat met informatica te maken heeft onder te brengen in een specifieke verzekering, omdat ook de risico's specifiek zijn. Het is een discussie die momenteel gevoerd wordt binnen Belcliv-Clusib. De uitkomst daarvan is nog vaag. Daarover gaat de BVVO nog een studiedag organiseren." Een aantal verzekeraars is in elk geval specifieke polissen aan het uitwerken voor 'cyber'-ondernemingen - denk aan e-handelaren en allerlei leveranciers van telecom- en tele-informaticadiensten.Belcliv geeft in zijn brochure de tip aan aankopers van informatica om zich te informeren over de verzekering tegen professionele burgerlijke aansprakelijkheid van hun leverancier. Die polis dekt de schade aan derden en vooral aan klanten als gevolg van fouten, vergetelheid of nalatigheid bij de uitoefening van beroepsactiviteiten. Omdat verzekeraars zeer scherp toekijken voor ze zo'n polis afsluiten, is het een goed signaal als uw informaticaleverancier zo'n polis heeft. U kunt in uw contract met die leverancier ook laten opnemen dat hij u moet inlichten als zijn verzekeraar dat contract wijzigt.B.L.