Filip Lowette, Er is altijd werk aan de top. Lannoo, 288 blz., 24,95 euro.
...

Filip Lowette, Er is altijd werk aan de top. Lannoo, 288 blz., 24,95 euro.Aanvankelijk sprokkelde Filip Lowette bedrijfsnieuws als journalist voor De Tijd. Hij trad toe tot het Belgische bedrijfsleven via de hoofdingang: als directeur Communicatie van de Generale Maatschappij van België. Vervolgens trok hij naar de Boston Consulting Group in Amsterdam. In 1995 startte hij zijn eigen consultancypraktijk, Lowette Bestuursadviseurs. Nu verrast de midveertiger met een heuse Vlaamse managementroman, Er is altijd werk aan de top. De roman groeide uit een aantal bescheidener boeken die Lowette de voorbije jaren in eigen beheer uitgaf. Die aanpak heeft sporen nagelaten, het boek valt onmiskenbaar uiteen in vier delen, waarin de auteur meteen ook zijn thema's kan aankaarten en zijn werkmethoden kan tonen. In het eerste verhaal wil een bestuurder een in slaap gesukkeld bedrijf in de sector van de gespecialiseerde hydraulische kleppen en pompen wakker schudden. Dankzij enkele octrooien had de onderneming een vrijwel beschermde niche met riante marges kunnen opbouwen. Nu de oude octrooien stilaan de vervaldatum naderen en er nog wel enkele andere gevaren op de loer liggen, dreigt er een eind te komen aan de vette jaren. De directie ziet er echter geen graten in en wil haar luxeleventje niet veranderen. Een bestuurder ziet het gevaar wel en begint aan een overtuigingsronde bij zijn medebestuurders om op zoek te gaan naar een slagvaardige directie. Hierbij gaat het om twee aparte zaken. Ten eerste moeten de spanningen aangepakt worden en moeten anderen overtuigd worden. Ten tweede moet een profiel getekend worden van een ideale directie voor dat specifieke bedrijf. Die twee perspectieven zijn ook typisch voor Lowettes adviespraktijk. Naast zijn economische studies (TEW en MBA) en ervaring in strategische vraagstukken, heeft hij een psychologische opleiding en werkt hij nauw samen met ITIP Ontwikkeling en Advies. Dat Nederlandse consultancybureau richt zich op organisaties die betrokkenheid en motivatie willen ontwikkelen, doet cultuuronderzoek en begeleidt veranderingsprocessen. Precies die twee polen (management en structuren versus gedrag en leiderschap) maken Lowettes werkterrein pittig genoeg om in een verhaal te gieten. Die dubbele focus volgt Lowette ook in de overige drie delen (over teamwerk op directieniveau, fusieperikelen en cultuurverandering). Steevast belicht hij zowel de spanningen als de werkmethodes, waarbij hij de raadzame managementinstrumenten extra toelicht. Het geheel blijft leesbaar, verdienstelijk en zelfs interessant, althans als u maar geen echte roman verwacht. Het blijft veeleer een invuloefening dan een verhaal. Ook de personages zijn veeleer pionnen dan mensen van vlees en bloed. Nog maar eens blijkt wat een moeilijk genre de managementroman is. Luc De Decker