We schreven het al begin dit jaar, het ondernemerschap in België scoort ondermaats volgens de Global Entrepreneurship Monitor ( GEM), een wereldwijde studie van het Babson College en de Londen Business School. België prijkt allerlaatste. Een schamele 4,6% van de bevolking wil hier een onderneming starten of deed dat de voorbije 42 m...

We schreven het al begin dit jaar, het ondernemerschap in België scoort ondermaats volgens de Global Entrepreneurship Monitor ( GEM), een wereldwijde studie van het Babson College en de Londen Business School. België prijkt allerlaatste. Een schamele 4,6% van de bevolking wil hier een onderneming starten of deed dat de voorbije 42 maanden (zie Trends, 10 januari). Gedetailleerdere cijfers bevestigen nu deze tendens. Professor Sophie Manigart van het Centre for Entrepreneurship van Vlerick vlooide samen met professor Hans Crijns de studie verder uit. "Het imago van Vlaanderen als een gewest van ondernemers is verkeerd. Vandaag is er nog veel welvaart, maar op middellange termijn zullen deze tendensen zich laten voelen," waarschuwt professor Manigart. Hans Crijns voegt eraan toe: "We teren op de successen uit het verleden, Vlaanderen is zelfgenoegzaam. De vernieuwing lijkt wel stilgevallen." De methodologie van de studie biedt wel enige nuance. Het is het tweede jaar dat België wordt onderzocht. De bedoeling is om op langere termijn na te gaan hoe het ondernemerschap in eigen land evolueert. Voor sluitende conclusies is het volgens beide specialisten, na deze tweede editie, dan ook te vroeg. Evenmin kan worden besloten of er een oorzakelijk verband bestaat tussen economische groei en het aantal nieuw gecreëerde bedrijven.Sophie Manigart en Hans Crijns wijzen er ook op dat de kwaliteit van de opleidingen in België uitstekend is, maar dat de organische link tussen hoogopgeleiden en ondernemerschap ontbreekt. De Belgische schoolbank staat synoniem voor reproductie, theorie, uit het hoofd leren. Crijns: "In België wordt ondernemen ook nooit erg positief bekeken. Zaakvoerders hebben een slecht imago. Eén miljoen mensen kijkt naar de slechterik, zaakvoerder Vorladt in Stille Waters of Boma in FC De Kampioenen. Zij lezen geen studies over ondernemerschap." W.R.De detailanalyse van de GEM-studie is verkrijgbaar bij Sophie Manigart en Hans Crijns, Vlerick Leuven Gent Management School, 09-210 98 15.