Made in Belgium.
...

Made in Belgium.Solliciteren, het is wat. Je moet eruit springen met je brief, houdt elk outplacementbureau gedumpte kaderleden voor. Dat moeten ze bij de Belgian Association of Advertising Agencies (de B3A) ook hebben gedacht. In de kranten van eind vorige week had deze vereniging van grote reclamebureaus een hele pagina gereserveerd voor een open brief aan de volgende premier. De boodschap kwam er in het kort op neer dat het imago van België dermate gedeukt is dat je je in het buitenland - Brel indachtig - maar beter kunt voorstellen als Luxembourgeois. En daar willen die reclamebureaus nu eens iets aan gaan doen. Want "wie wil vandaag voor 'Made in Belgium' nog geld op tafel leggen?", heet het in hun extra large brief. De oplossing? Communicatie. "Wij - als communicatiedeskundigen - durven te stellen dat als we dat écht willen, we de huidige stand van zaken gunstig kunnen keren", klinkt het. 's Lands lot ligt, met andere woorden, in handen van deze professionals van de communicatie, de echte communicantjes, zeg maar. Dat loopt nooit goed af, als de open brief model mag staan. Niet alleen zijn woordvolgorde en interpunctie niet altijd correct, er zitten echte fouten in de tekst. Dat ze een dialoog uitvoeren (in plaats van voeren), allá, in de schwung van de gedachte aan export zullen we dit maar als een slip of the pen beschouwen. Dat ze 'minister' met een hoofdletter schrijven, tja het is wel fout, maar ijdelheid moet worden gestreeld, begrijpen we. Dat ze oubollig gebruiken in de betekenis van ouderwets, kan eigenlijk niet (oubollig betekent: koddig, komiek, zonderling). En wat bedoelen ze met de nodige kapers in binnen- en buitenland? Of met beproefde experimenten? Is dat geen contradictio in terminis? Bepaald om te gruwen is het gallicisme "uw aandacht weerhouden". Weerhouden betekent: tegenhouden of afhouden. En om helemáál uit de bol te gaan: "Nu alle schijnwerpers en luidsprekers op ons gericht zijn..." Zou het kunnen dat de communicantjes het verschil niet kennen tussen een luidspreker en een microfoon? Arme toekomstige premier als hij het moet stellen met communicatie "made in Belgium".