Op 29 oktober treedt het Bodemdekreet in werking. Soils kan er wel bij varen.
...

Op 29 oktober treedt het Bodemdekreet in werking. Soils kan er wel bij varen.Bij Soils zijn ze niet weinig fier op hun nieuwe grondrecyclagecentrum in de Waaslandhaven, het meest geavanceerde in Europa. Het zand dat van de transportband komt, is zuiver. Een heel verschil met de vervuilde grond die hier op het fabrieksterrein in Kallo werd afgekipt. De zuiverheidsgraad van het eindprodukt ligt hoger dan bij gelijk welke van de bestaande installaties in Europa, de huidige Belgische en Europese normen voor restvervuiling worden ruimschoots gehaald."Overal in Europa worden nieuwe milieuwetgevingen opgesteld. Ook in Vlaanderen. Op 29 oktober treedt immers het Bodemdekreet in werking, " zegt Luc Ponnet, direkteur van het milieubedrijf Soils NV, een dochter van de groep Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME). "De algemene tendens is : storten van verontreinigde gronden wordt beperkt of zelfs verboden, reinigen van grond wordt een verplichting. Er werden in Europa reeds een achttal plants gebouwd, voor het merendeel in Nederland, met een totale kapaciteit van 2,5 miljoen ton per jaar. Maar met de nu gebruikte reinigingsmetoden haal je de strengere normen niet. ""Dit recyclagecentrum is het eerste van een hele nieuwe generatie van grondzuiveringsinstallaties. Het gebruikt de modernste technieken op het vlak van fysisch-chemische reiniging en van bio-remediatie, " vertelt Luc Ponnet verder. "Dat eerste proces kunnen wij nog het best vergelijken met een wasmachine. De kombinatie van beweging en chemische additieven zorgt voor een goede grondreiniging. Bij bio-remediatie doen wij eigenlijk niet meer dan de natuur een handje toesteken : wij optimalizeren de omgevingsfaktoren (temperatuur, zuurstoftoevoer) zodat de natuurlijke afbraakprocessen versneld worden. Deze metode is vooral geschikt voor het reinigen van met brandstoffen verontreinigde grond. "OVAM registreerde tot op heden 2000 verontreinigde sites, maar verwacht wordt dat er in heel Vlaanderen tot 9000 vuile gronden gevonden zullen worden. En dat betekent uiteraard een enorme markt voor grondreinigingscentra. Soils zoekt zijn klanten in de petrochemische en industriële sektor en onder de eigenaars van door lekken uit opslagtanks of pijpleidingen verontreinigde gronden. Het haalde al een belangrijk kontrakt met Fina binnen om delen van een raffinaderijterrein te zuiveren."De totale investeringen voor het grondrecyclagecentrum in Kallo bedragen 450 miljoen frank. Daarmee beschikken wij over een reinigingskapaciteit van 120.000 ton per jaar voor de fysisch-chemische reiniging en 35.000 ton voor de bio-remediatie. Het reinigen van grond zal de klant tussen 2400 en 3500 frank per ton kosten, en dat is goedkoper dan storten. "En wat gebeurt er met het gerecycleerde zand ? "Dat verkopen wij aan één van onze buren, de firma De Rycke, die er betonblokken mee fabrikeert. Tenslotte is dit een recyclagecentrum, " zegt Luc Ponnet.LUC PONNET (SOILS)Het reinigen van de grond is goedkoper dan storten.