Er is in België weinig beterschap als het op de stipte betaling van facturen aankomt. Dat blijkt uit de European Payment Index 2014 van Intrum Justitia, een bedrijf gespecialiseerd in facturatie, invordering en risicomanagement. Belgische consumenten betalen hun facturen gemiddeld 12 dagen te laat, bedrijven 19 dagen en overheden zelfs 23 dagen. Bij de bedrijven neemt de betalingsachterstand nog toe.
...

Er is in België weinig beterschap als het op de stipte betaling van facturen aankomt. Dat blijkt uit de European Payment Index 2014 van Intrum Justitia, een bedrijf gespecialiseerd in facturatie, invordering en risicomanagement. Belgische consumenten betalen hun facturen gemiddeld 12 dagen te laat, bedrijven 19 dagen en overheden zelfs 23 dagen. Bij de bedrijven neemt de betalingsachterstand nog toe. Volgens 58 procent van de Belgische bedrijfsleiders komt daardoor de liquiditeit van de onderneming in het gedrang, blijkt uit de enquête. Iets meer dan een derde van de Belgische ondervraagden beschouwt laattijdige betalingen als een bedreiging voor het voortbestaan van zijn onderneming. "De economische kostprijs van facturen die niet geïnd worden, is erg groot", zegt David Van Malcot, commercieel directeur van Intrum Justitia België. In de hele Europese Unie stijgt het aantal afgeschreven vorderingen tot 3,1 procent van de omzet (zie tabel), wat overeenkomt met een economisch verlies van 360 miljard euro. In België is er een lichte daling van het percentage afgeschreven facturen tot 2,7 procent, of een verlies van 8,8 miljard euro. "Met dat bedrag kun je in België tot 113.000 banen creëren", merkt Van Malcot op. Volgens Intrum Justitia wachten de Belgische ondernemingen te lang met de uitbesteding van de opvolging van hun facturen. In België wachten ondernemingen gemiddeld 91 dagen voor ze een beroep doen op externe hulp. "In Scandinavië wordt veel sneller een extern bureau ingeschakeld, en daar ligt het percentage afgeschreven vorderingen relevant lager dan in België", zegt Guy Van Mullem, marketingmanager van Intrum Justitia België. Volgens Van Mullem zijn er grote verschillen tussen Europese landen. De beste leerlingen van de klas zijn de Scandinavische landen, Zwitserland en Duitsland. Zij zitten op een percentage niet-recupereerbare vorderingen van 2 procent of minder. Landen als Griekenland en Kroatië halen 10 procent. De Europese betalingsrichtlijn die sinds vorig jaar van kracht is, brengt niet veel zoden aan de dijk. In België kunnen bedrijven bij wanbetaling 40 euro kosten en een minimale verwijlintrest van 8 procent aanrekenen. Negen op de tien ondervraagden zeggen echter dat ze geen gebruik maken van die mogelijkheid. 40 procent blijkt die wetgeving niet te kennen en nog eens 40 procent beweert dat het de klantenrelatie in gevaar zou brengen. "We kampen in België met een softe betalingscultuur", zegt Van Malcot. "Betalingstermijnen worden niet gerespecteerd, en bedrijven ondergaan dit gelaten. Noem het braafheid of laksheid, maar er wordt geen of weinig actie ondernomen, of te laat. Terwijl het een vorm van professionalisme is dat je de afgesproken betalingstermijnen doet respecteren en de vorderingen strikt opvolgt." PATRICK CLAERHOUT