NOBELPRIJSWINNAAR MILTON FRIEDMAN zei ooit dat een land ofwel vrije immigratie kan hebben, ofwel een welvaarstsstaat, maar niet beide. Met geruime vertraging hebben de sociaaldemocratische behoeders van de Deense welvaartsstaat die boodschap begrepen. Ze wonnen de nationale verkiezingen door immigratiestandpunten van populistisch rechts te recupereren. Niet-westerse immigratie beperken, geen sociale voordelen voor immigranten zonder dat ze een voltijds arbeidscontract hebben, asielzoekers verhuizen naar Noord-Afrika: dat zijn voortaan linkse prioriteiten in Denemarken.
...