Muriel Van Antwerpen werd een jaar geleden tot het hoogste ambt van de hr-divisie van de dienstengroep ISS geroepen. Ze kijkt met veel voldoening terug op dat eerste jaar als chief HR officer.
...

Muriel Van Antwerpen werd een jaar geleden tot het hoogste ambt van de hr-divisie van de dienstengroep ISS geroepen. Ze kijkt met veel voldoening terug op dat eerste jaar als chief HR officer. Wat onthoudt u vooral van dat eerste jaar? MURIEL VAN ANTWERPEN. "Het jaar stond in het teken van verandering. We hebben een nieuw hr-plan uitgetekend voor de komende jaren. Een en ander werd anders georganiseerd, zodat we meer en betere mensen van buitenaf konden aantrekken, zonder het talent in huis te vergeten. Die groep kreeg heel wat nieuwe uitdagingen voorgeschoteld." Naar wat ging het grootste deel van uw tijd? VAN ANTWERPEN. "De meeste aandacht gaat naar onze medewerkers. Het belangrijkste is te luisteren naar het personeel. Dat vergt veel dialoog, ook met de vakbondsorganisaties. Maar er is meer nodig. Aanwezig zijn op het terrein om de noden nog beter te kennen, was ook een cruciale opdracht." Hoe slaagt u erin uw medewerkers te stimuleren? VAN ANTWERPEN. "Je moet duidelijk zijn over de verwachtingen van het bedrijf. Participatief leiderschap is heel belangrijk. Iedereen moet zijn woordje kunnen zeggen. Tegenover mijn naaste medewerkers in de hr-afdeling wil ik vooral niet te veel de controlefreak zijn, maar wil ik mensen rond mij die verantwoordelijkheid kunnen nemen. "Ik treed op als een luisterend oor. Er moet communicatie in twee richtingen zijn en een samenwerking met meerdere partners. Dan voelen mensen zich erkend en gewaardeerd. Je moet de mensen ook de nodige vrijheid in de organisatie geven. Pas dan komt het beste in hen naar boven." Is het DNA van ISS veranderd sinds uw komst? VAN ANTWERPEN. "Ik ben een fan van de menselijke cultuur die in ons bedrijf heerst. Elke keer als ik me op het terrein begeef, ben ik verrast over het aanstekelijke enthousiasme van onze medewerkers. Ze hebben plezier in het dienen van de klant. Hetzelfde ervaar ik in de hoofdzetel in Kopenhagen. Dat zit er dus diep in. Het is geen toeval dat de directieleden een jarenlange staat van dienst hebben." Is er nog ruimte voor vorming van de medewerkers? VAN ANTWERPEN. "Daar leveren we dagelijks inspanningen voor. Zowel zachte als technische vaardigheden worden bijgebracht. Ook de verkopers of de directieleden krijgen kansen om bij te blijven. Ik probeer elke dag bewust bij te leren. Enerzijds via terreinervaring, anderzijds via het volgen van een leiderschapscursus. Wie niet nieuwsgierig is naar vernieuwing, kan geen goede leider zijn. Je moet jezelf durven ter discussie te stellen om beter te worden." Wat wilt u de komende vijf jaar bereiken met ISS? VAN ANTWERPEN. "Onze mensen moeten nog beter worden voorbereid om te kunnen ingaan op de wensen en de vragen van de klanten. Met de vakbonden wil ik nog meer samenwerken om het belang van het bedrijf te dienen, eerder dan te discussiëren over relatief kleine problemen. Sociale vrede nastreven is cruciaal en dat lukt tot hiertoe bijzonder goed. Ik ijver ook naar minder absenteïsme en minder arbeidsongevallen. Finaal wil ik de medewerkers een beter en op maat geschreven werkschema aanbieden." Hoe houdt u de balans tussen het werk en uw privéleven? VAN ANTWERPEN. "Iedereen heeft recht op een flexibele invulling van zijn werktijd. Dat heb je grotendeels zelf in de hand. Mijn weekends besteed ik aan mijn gezin en in de vakanties lees ik geen mails. Ik moedig mijn medewerkers aan hetzelfde te doen."