RESPIJT TOT SEPTEMBER 1999.
...

RESPIJT TOT SEPTEMBER 1999.Een kostprijs van ruim 2 miljard dollar en een mogelijke inkrimping van het marktaandeel in de VS. General Motors (GM) likt zijn wonden, nadat de autobouwer op 28 juli 1998 tot een vergelijk is gekomen met de vakbond United Auto Workers (UAW), dat een einde maakte aan een 54-dagen durende staking in twee fabrieken in het Amerikaanse Flint (zie Trends 30 Juli 1998). Geen van beide partijen is echter duidelijk de overwinnaar van de bitsige strijd - en dat is vooral slecht nieuws voor GM. Meer dan wat marginale toegevingen om de productiviteit in het Flint Metal Center op te drijven en de belofte van de UAW om in vijf andere GM-fabrieken niet te zullen staken, vermeldt het akkoord officieel niet. In ruil daarvoor beloofde GM 180 miljoen dollar in het Metal Center te investeren en de Delphi-fabrieken in Flint en Dayton niet vóór 2000 te verkopen. Een uitkomst die de verwachtingen van Wall Street niet inloste. De vragen hoe GM haar fundamentele problemen - te veel fabrieken, bedienden en arbeiders - moet aanpakken, blijven immers onbeantwoord. Toch lijkt de autobouwer het laken naar zich te hebben toegetrokken. Zo was de inkt van het akkoord nauwelijks opgedroogd of John F. Smith, de CEO van GM, stelde al een eerste pakket herstructureringsmaatregelen voor: onderdelendochter Delphi zou verzelfstandigen (met het oog op een totale verkoop), de minst productieve fabrieken zouden gesloten worden, de marketingafdeling zou worden gesaneerd en het personeelsbestand zou verder worden afgebouwd door natuurlijke afvloeiing. GM kreeg in zekere zin een bewegingsruimte die het in jaren niet meer had gekend. The Wall Street Journal berichtte zelfs dat de UAW beloofd had tot september 1999 - wanneer tussen GM en de UAW een nieuwe nationale arbeidsovereenkomst moet worden gesloten - geen lokale stakingen meer te organiseren. Maar ook de UAW deed niet zomaar water in zijn wijn. Dat de staking het marktaandeel van GM begon aan te vreten, daarmee zou ook de UAW op termijn niet zijn gediend. Bovendien riskeerde de UAW door een rechtszaak die GM tegen de vakbond had aangespannen, te zullen moeten opdraaien voor de schade aan GM ten gevolge van de stakingen. GM trok uiteindelijk zijn klacht in.Met het vredespact dat nu bestaat gunnen UAW en GM zichzelf ruim één jaar de tijd om te komen tot een constructief overleg. Lukt dat niet, dan laait het conflict in september 1999 hoogstwaarschijnlijk weer op. In alle hevigheid.