De arbeidsdeal en het probleem van de stijgende loonkosten leggen de klassieke verdeeldheid tussen de werkgevers en de vakbonden bloot. Telkens als een federale regering met voorstellen komt om de ...

De arbeidsdeal en het probleem van de stijgende loonkosten leggen de klassieke verdeeldheid tussen de werkgevers en de vakbonden bloot. Telkens als een federale regering met voorstellen komt om de arbeidsmarkt of de fiscaliteit te hervormen, is de reactie van de sociale partners voorspelbaar. Blazen de werkgevers de loftrompet, dan zijn de vakbonden kritisch, en omgekeerd. En als de werkgevers ongelukkig zijn, dan formuleert de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka haar kritiek steevast scherper dan het VBO en de kmo-organisatie Unizo. Dat was ook nu het geval, met dat verschil dat Unizo nu opvallend kritisch was voor de arbeidsdeal.En net nu de sociale partners zich over de arbeidsdeal buigen, duikt een zwakheid van de Belgische economie weer op: de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden. De automatische indexering van de brutolonen dreigt de Belgische concurrentiekracht te verzwakken.