Project met vragen
...

Project met vragenVorige week werd ze met veel tamtam voorgesteld, de sociale-identiteitskaart (SIK). Vanaf midden volgend jaar moet elke Belg zo'n SIK op zak hebben. Ze zal de ziekenfondskaart en de zelfklevers vervangen die nu op geneesmiddelenvoorschriften worden gekleefd ; én het identificatie-instrument worden voor het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), die de verschillende takken van de sociale zekerheid verbindt. De sociale partners zijn niet erg opgezet met de ontwikkelingen rond de SIK. Met de kaart werd een administratieve vereenvoudiging beloofd, maar in plaats daarvan is er sprake van vier of vijf nieuwe documenten. De VAT bijvoorbeeld (Voorafgaande Aangifte Tewerkstelling) of het aanwezigheidsregister dat via het SIK-systeem zou verlopen. Onterecht volgens Frank Robben, topman van de Kruispuntbank. De regering zou hebben beloofd alleen verdere stappen te zetten na advies van de sociale partners. Maar dat kan die sociale partners niet geruststellen. Nadat de Nationale Arbeidsraad (NAR) een advies afleverde en aandrong op een gelijktijdige vereenvoudiging, geraakte het dossier onder invloed van premier Dehaene in een stroomversnelling. Niet verwonderlijk dat de premier zich in hoogsteigen persoon met het dossier kwam moeien. Frank Robben is een "Dehaene-boy", hij zat enkele jaren op het kabinet van de premier. Een andere voortrekker van het dossier is Koen Snyders, lid van het kabinet-Dehaene. Snyders wordt straks adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid(RSZ). Dehaene inspireerde de ministerraad tot een snelle beslissing. Maar omdat de NAR de voorwaarden van de regeringsbeslissing onduidelijk vindt, werd een brief naar Dehaene gestuurd. Voorlopig zonder antwoord.Ten slotte kan de vraag worden gesteld waarom de aanmaak en distributie van de SIK moet worden toegewezen aan de mutualiteiten. Frank Robben : "Omdat de mutualiteit ervaring heeft met de ziekenfondskaart, omdat ze de enige organisatie is die alle mensen kent (ook de 1 miljoen mensen die niet in het Rijksregister zitten, buitenlanders bijvoorbeeld die hier werken), omdat ze contact heeft met de mensen. Bovendien is de kaart gratis, wat niet kan worden gezegd van de identiteitskaart die de gemeenten uitreiken." Toch blijft het merkwaardig dat de overheid de SIK, die een centraal instrument moet worden in de sociale zekerheid, in de handen van de mutualiteiten geeft. De modernisering van de sociale zekerheid en een verstandige toepassing van de SIK kan dat zeker zijn zal in ieder geval geen verzwakking van de macht van de mutualiteiten inhouden.SOCIALE-IDENTITEITSKAART Waarom geeft de overheid een centraal instrument in sociale zekerheid in handen van de mutualiteiten ?