Met de gijzeling van de directieleden van Sigma Coatings in Manage werd de rekbaarheid van zowel het begrip sociaal overleg als het stakingsrecht de voorbije week deftig uitgetest. Bij werkgeversorganisaties klonk onbegrip dat de overheid geen enkel initiatief nam en dat een rechterlijk vonnis niet werd uitgevoerd.
...

Met de gijzeling van de directieleden van Sigma Coatings in Manage werd de rekbaarheid van zowel het begrip sociaal overleg als het stakingsrecht de voorbije week deftig uitgetest. Bij werkgeversorganisaties klonk onbegrip dat de overheid geen enkel initiatief nam en dat een rechterlijk vonnis niet werd uitgevoerd. Het sociaal conflict bij verfproducent Sigma Coatings escaleerde nadat de directie aankondigde dat 159 van de 279 banen in Manage worden geschrapt. De werknemers sloten zes directieleden op, wat aanleiding gaf tot een juridische actie. Omdat de burgemeester van Manage geen politie wilde inzetten om de gerechtsdeurwaarder bij te staan, kon die zijn vonnis niet uitvoeren. De vakbonden keurden de gijzelingsactie niet goed, maar vroegen begrip voor wat zij omschreven als een "wanhoopsdaad". Intussen kreeg de hele affaire nog een communautair tintje nadat de Waalse minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe ( PS) uithaalde naar minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ( VLD). Dewael vond het hele gebeuren onaanvaardbaar en voerde de druk op. Tot een actie van het speciaal interventie-eskadron kwam het net niet: de directieleden werden in de nacht van woensdag 26 november vrijgelaten. Ze kwamen met de bonden tot een 'akkoord' dat er een ontslagregeling wordt uitgewerkt tegen 20 december. Op vrijdag 28 november kwam het bericht dat Arcelor, de grootste klant van Sigma, mogelijk belangstelling heeft in een overname. Ook bij de staalkoordproducent Bekaert was het een woelige week, nadat de werknemers in de vestiging te Lanklaar het werk hadden neergelegd. Aanleiding was het niet verlengen van tijdelijke contracten. Na bijna twee weken acties kwam het tot een akkoord. Bij Ford Genk ten slotte keurden de werknemers de brugpensioenregeling vanaf 48 jaar goed. Minister van Werk Frank Vandenbroucke ( SP.A) stemde ermee in, maar waarschuwde wel dat het systeem op lange termijn niet meer te bekostigen is. Hij wil daarover het debat voeren met de sociale partners. Ik verwijt de linkerzijde, en dus ook mezelf, dat zij ten tijde van de echte olieschokken veel te defensief gereageerd heeft. We staken al onze energie in het ontkrachten van het belang van de loonkosten in de economie. Ondertussen groeide er wel een groot probleem met die loonkosten. De gevolgen van die onderschatting betalen we vandaag nog. We mogen niet twee keer tegen dezelfde steen stoten.( SP.A-Minister van Werk en Pensioenen Frank Vandenbroucke pleit voor een politiek van loonmatiging, in De Morgen)