BIJ DHL.
...

BIJ DHL.Het internationale snelkoerierbedrijf DHL creëerde in België tussen eind '90 en eind '96 1462 nieuwe banen. De hoofdmoot daarvan (zie tabel voor cijfers 1990-'95) wordt opgenomen door DHL Aviation nv, één van de vijf DHL-vennootschappen in ons land. "De groei van de tewerkstelling houdt rechtstreeks verband met de groei van het verwerkte volume," weten general manager Martin Södergard en Eric Beliën, human resources manager voor DHL Aviation en dochter European Air Transport nv (EAT). EAT, het eigen luchtvrachtbedrijf, waarin ook de vliegtuigen en de bemanning zijn ondergebracht, was in '95 de grootste luchtvrachtvervoerder op Zaventem met 134.000 ton aan pakjes. Eric Beliën : "In september '96 verwerkte de hub van DHL Aviation hier 450 ton vracht per nacht, nu is dat gemiddeld zo'n 750 ton per nacht." DHL Aviation vestigde zich hier met zijn sorteercentrum in '85. De tewerkstelling bedroeg toen 35 man. Eind '96 was dit opgelopen tot 1349, vandaag zijn er alweer enkele tientallen meer. "Het is juist dat de arbeid in België duur is," zegt Martin Södergard. "Ondanks alle investeringen in technologie blijven twee derden van onze kosten personeelsgebonden loon, maaltijdcheques enzovoort. Maar de kwaliteit van de arbeid is goed, de productiviteit hoog en de meertaligheid een pluspunt. Negatief echter is de onzekerheid die thans heerst rond de normen voor het nachtlawaai van de vliegtuigen. De onzekerheid remt de expansie, en zo ook de jobcreatie."70 % tot 75 % van het personeel van DHL Aviation werkt 's nachts. Eric Beliën, met een vleugje trots : "Bij ons werken ook vrouwen 's nachts. Al sinds eind de jaren tachtig hebben we daarover een akkoord afgesloten in het paritair comité en met het ministerie van Tewerkstellling en Arbeid." Er is één vrouw per twee mannen bij DHL Aviation, de helft van het personeel werkt halftijds (minstens 20 uur, maximum 30 uur, wat met de 20 % nachttoeslag 36 uur loon geeft), de gemiddelde leeftijd is 27 jaar. "Bij de parttimers is het verloop zeer hoog," erkent Beliën. "99,9 % geeft als reden voor zijn/haar vertrek aan dat hij/zij een voltijdse job overdag heeft gevonden." "Maandelijks werven wij 30 tot 40 mensen aan," vertelt Eric Beliën. DHL Aviation recruteert via een heel eigen systeem, en nooit via personeelsadvertienties, behalve voor zeer specifieke managementfuncties. Elke eerste maandag van de maand wordt om 22 uur "open deur" gehouden door de recruitment officer. "Per informatie-avond komen 120 tot 130 geïnteresseerden, die een rondleiding krijgen en zo op een directe wijze kennis kunnen maken met nachtwerk en het beroep van lader-sorteerder." Wie anderhalf uur later nog gemotiveerd is, maakt een afspraak met de verantwoordelijke voor de aanwervingen. De derde maandag van de maand start de opleidingsweek, de vierde maandag beginnen de nieuwkomers te werken. De maand nadien herbegint het hele proces. "Wij kijken niet naar diploma's, wel naar motivatie en teamgeest." En : "De extralegale voordelen zijn hier voor iedereen identiek : de manager en de nachtarbeider krijgen hetzelfde aantal maaltijdcheques, eenzelfde hospitalisatieverzekering. Dit past in de interne filosofie van DHL." CAB MARTIN SÖDERGARD (DHL AVIATION) De groei van de tewerkstelling houdt rechtstreeks verband met de groei van het verwerkte volume.