"De financiering van een groeiend bedrijf is vanzelfsprekend belangrijk", bevestigt Peter Danneels. "Een van de eerste stappen bij een snelle groei is trouwens vaak de uitbreiding van het managementteam met een Chief Financial Officer. Maar onvermijdelijk komt er bij de toename van het aantal medewerkers ook een hr-problematiek. Want om (snelle) groei in goede banen te leiden, is meer nodig dan alleen centen. Ik denk dan aan de afstemming en de definitie van de inhoudelijke rol van de bedrijfsleider en zijn medewerkers, de organisatiestructuur en de taakverdeling tussen de managers en de operationele medewerkers, het organiseren van werkoverleg en communicatie. Een optimaal gefinancierd bedrijf waarin op organisatorisch vlak van alles misgaat, zal niet snel of zelfs helemaal niet groeien."
...

"De financiering van een groeiend bedrijf is vanzelfsprekend belangrijk", bevestigt Peter Danneels. "Een van de eerste stappen bij een snelle groei is trouwens vaak de uitbreiding van het managementteam met een Chief Financial Officer. Maar onvermijdelijk komt er bij de toename van het aantal medewerkers ook een hr-problematiek. Want om (snelle) groei in goede banen te leiden, is meer nodig dan alleen centen. Ik denk dan aan de afstemming en de definitie van de inhoudelijke rol van de bedrijfsleider en zijn medewerkers, de organisatiestructuur en de taakverdeling tussen de managers en de operationele medewerkers, het organiseren van werkoverleg en communicatie. Een optimaal gefinancierd bedrijf waarin op organisatorisch vlak van alles misgaat, zal niet snel of zelfs helemaal niet groeien." "Mensen zijn belangrijk, als personen en als medewerkers en collega's in een onderneming. Succes en groei van een onderneming hebben veel te maken met de manier waarop het bedrijf zijn menselijke kapitaal aantrekt, talent koestert en medewerkers behoudt en blijft uitdagen. Medewerkers moeten zich goed voelen in hun job, en passen in het team en de bedrijfscultuur. Dan geven ze het beste van zichzelf." "De organisatie van al het menselijke verkeer en alle interacties tussen rollen, jobs, verantwoordelijkheden, uitdagingen, ambities en verzuchtingen is essentieel. Alleen zo krijg je een geoliede machine van mensen die graag en goed samenwerken om de doelstellingen van het bedrijf mee te bewerkstelligen. Onder meer omdat ze op die manier ook hun persoonlijke verwachtingen inlossen." Onderschat het belang van een uitstekende organisatie niet: het betekent het verschil tussen groeien en ter plaatse trappelen. "Die ervaring is wat onze deskundigen aanbieden aan zelfstandigen, kmo's en grote ondernemingen. Zowel op het vlak van administratie, payroll, welzijn, enzovoort. Onze oplossingen kunnen projectmatig zijn of punctueel, en bestaan uit advies, consultancy, begeleiding en technologie." "Voor sommige bedrijfsleiders is groeien best wel aanpassen geblazen. Ze richtten enkele jaren eerder een zaak op en kenden de eerste vijf medewerkers bij naam en toenaam. Ze aten 's middags zelfs samen broodjes. Omdat ze elkaar elke dag zagen, konden ze alles meteen afspreken en eventuele problemen snel oplossen. Maar met plotsklaps vijftig of honderd nieuwe collega's, in België en in het buitenland, is het anders samenwerken. Dan moet je misschien in een tussenniveau voorzien, overlegmomenten inbouwen, formele(re) processen implementeren of een uniforme rapportering invoeren. Om maar enkele mogelijke veranderingen te noemen." "Ook mensen motiveren gebeurt anders in een club van vijf dan in een 'boîte' met honderd collega's. Bij een handvol medewerkers kun je nog rekening houden met eigen wensen. Denk aan de bedrijfsauto, thuiswerk, collectief verlof of niet... Eenmaal je bedrijf een groter aantal medewerkers telt, vergen ook de soorten contracten, verloven, verloning, bedrijfswagens en employee benefits meer structuur en organisatie. Als je daar geen lijn in aanbrengt, heb je voor je het weet belangrijke onevenwichten en frustraties in het team." "Op al die vlakken is advies en begeleiding op maat noodzakelijk. Tegelijk is het belangrijk om in het groeitraject van de onderneming aandacht te hebben voor, zeg maar de driehoek van de medewerker, het team en de bedrijfsleider of het management. Iedereen moet optimaal kunnen functioneren, in relatie met zichzelf, met het team en met leidinggevenden of 'ondergeschikten'. Hoe stimuleer je de samenwerking in een team, hoe ontwikkel je talent, hoe geef je feedback, hoe delegeer je...? Belangrijk in het hele verhaal zijn functiebeschrijvingen, periodieke functioneringsgesprekken, evaluatie, motivatie... Het klinkt op het eerste gezicht niet meteen sexy, maar het zijn stuk voor stuk belangrijke aandachtspunten die stellig het verschil maken." "Het is trouwens de kunst om met het invoeren van structuur en organisatie niet tegelijk de goede sfeer en de zin voor initiatief onder de medewerkers en in het management te fnuiken", waarschuwt nog Danneels. "Georganiseerd samenwerken mag spontaneïteit niet in de weg staan. Chaos werkt niet, maar gooi het kind niet met het badwater weg."