Onderprijzing van 10 à 15 %
...

Onderprijzing van 10 à 15 % Als het Gemeentekrediet té snel naar de beurs komt, kost dat een onderprijzing van 10 à 15 %. Deze onderprijzing is ten nadele van de aandeelhouders, de gemeenten en provincies van België. Voor een geraamde waarde van 80 miljard frank (voor 100 % van de aandelen Gemeentekrediet) bedraagt het aandeelhoudersverlies 8 à 12 miljard frank. Er pleiten veel argumenten tegen een overhaaste beursintroductie van het Gemeentekrediet, leert een nota van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. De nota is het werk van een voortreffelijke academicus. Een confrater, Jacques Vanneste, hoogleraar economie van Ufsia, citeerde details in een vrije tribune ( De Tijd).De oorzaak van de onderprijzing, zegt de auteur van de VVSG-nota, is vooral de onzekerheid omtrent de toekomstige strategie van de onderneming : Algemene bank of niche-bank ? Welke dividendpolitiek zal gevolgd worden ? Wat zal de status zijn van de corporate governance ? Onzekerheid heeft in de economie altijd een prijs en leidt in dit geval tot een onderprijzing van 10 à 15 %. Toetsstenen voor deze percentages zijn studies van onder meer professor Lambert Vanthienen over de introductie van privé-ondernemingen in België en Britse studies over dito ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. Voor publieke ondernemingen zijn geen Belgische cijfers voorhanden. Colin Mayer van de London Business School noemt voor de introductie van staatsondernemingen in the City een discount van 19 %. Ten nadele van de aandeelhouders. Is de verkoop van GK-aandelen interessant voor de steden met een grote schuldpositie ? De stedelijke rentelasten zullen enigermate verlicht worden door een hogere dividendenstroom vanuit het Gemeentekrediet, zegt de VVSG-nota. Voor de omvang van de uitstaande schuld zijn andere oplossingen mogelijk. Een proefballon die opgelaten wordt, is het stichten van een Vlaamse Aandeelhouders Koepel. De Vlaamse regering zou dit VAK kunnen oprichten om de aandelen van de radelozen (die absoluut willen verkopen ondanks de onderprijzing) te parkeren mits het betalen van een faire prijs aan de communale ex-aandeelhouder. De geparkeerde stukken worden eigendom van het VAK of doorverkocht aan andere gemeenten die nieuwe aandeelhouder willen worden van het Gemeentekrediet. FRANCIS NARMON (GEMEENTEKREDIET) Snelle beursintroductie van Gemeentekrediet kost de gemeentelijke aandeelhouders flink wat miljarden door onderprijzing.