Begin juni 2009 kon de Trends-redactie de hand leggen op een document van het Duitse federale ministerie van Economie waaruit bleek dat het einde van de Opel-vestiging in Antwerpen nabij is. Na ruim een maand is het lot van Opel Antwerpen ondanks alle geruchten nog altijd niet officieel bezegeld, hoewel intussen is uitgelekt dat de twee kandidaat-overnemers Magna en RHJ International niet van plan zijn de vestiging in Antwerpen open te houden. Op onze website vindt u een overzicht van alle nieuwsberichten die sinds de 'aangekondigde' sluiting...

Begin juni 2009 kon de Trends-redactie de hand leggen op een document van het Duitse federale ministerie van Economie waaruit bleek dat het einde van de Opel-vestiging in Antwerpen nabij is. Na ruim een maand is het lot van Opel Antwerpen ondanks alle geruchten nog altijd niet officieel bezegeld, hoewel intussen is uitgelekt dat de twee kandidaat-overnemers Magna en RHJ International niet van plan zijn de vestiging in Antwerpen open te houden. Op onze website vindt u een overzicht van alle nieuwsberichten die sinds de 'aangekondigde' sluiting van Opel Antwerpen verschenen zijn. Enkele reacties: > Opel Antwerpen is en was niet te redden, maar we weigeren de werkelijkheid onder ogen te zien. Als we onze kop nog even langer in het zand steken, kan dat fortuinen kosten. Later ontbreekt dat geld dan voor een ernstige reconversie en effectieve steun aan de getroffen werknemers. Zo gebeurde het eerder al met de Waalse staalindustrie en de Kempische steenkoolmijnen. > Eerst worden de loonkosten door reglementering, sociale lasten en belastingen onbetaalbaar, dan worden de bedrijfswinsten overmatig belast, en dan - als de bedrijven het land verlaten of gewoonweg sluiten - zijn het dezelfde lui die achterop-hinken en proberen alsnog de CEO's ervan te overtuigen dat België een goed investeringsklimaat heeft. > Het lijkt er sterk op dat Duitsland protectionistische maatregelen aan het nemen is. Zoals met de banken en de kredietcrisis is het op Europees vlak uiteindelijk ieder voor zich. Het argument dat er geen toekomst meer is voor de automobielconstructie in West-Europa en meer bepaald België - omdat de loonkosten te hoog zouden zijn - is een argument dat minder en minder steek houdt. Het aandeel van de loonkosten in de productie van een auto is door de toegenomen automatisering immers relatief klein. Het klopt wel dat door de toegenomen automatisering de productiecapaciteit groter is dan de vraag, waardoor in de productie gesnoeid moet worden. Maar dit dient proportioneel verdeeld te worden. Ik wens minister-president Peeters in ieder geval veel moed om het op te nemen tegen Duitsland. > Mijnheer Peeters heeft het schitterend gespeeld voor de verkiezingen, ook al wist hij dat de sluiting onvermijdelijk zou zijn. Maar geen zorg, het heeft CD&V voldoende stemmen opgeleverd om aan de boterpotten te blijven zitten. Ik vind het wel spijtig dat juist een man van het ondernemerschap deze komedie gespeeld heeft. > Wat de verkiezingen met Opel te maken hebben, is voor mij een raadsel. Er zijn gewoon auto's te veel. Als je als beleidsman alles doet om een bedrijf open te houden, doe je toch je plicht? Als mensen voor een partij stemmen omdat ze dan denken dat hun bedrijf gered wordt, dan zijn die wel heel naïef.