"Hoewel er weinig cijfermateriaal beschikbaar is, merken we dat KMO's niet altijd in staat zijn om te investeren in permanente vorming," zegt Mark Vanleeuw, woordvoerder van Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls (VLD). "De kostprijs van de opleidingen is meestal het grootste struikelblok." Om de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven te verhogen, besliste de regering in het licht van de expansiesteun om opleidingscheques uit te geven. Hoewel elk bedrijf recht heeft op de cheques, richt het initiatief zich vooral tot Vlaamse KMO's tot vijftig medewerkers. De jaarlijkse subsidie wordt per onderneming beperkt tot 6000 euro of 200 cheques van 30 euro. Sodexho Pass Belgium wordt bel...

"Hoewel er weinig cijfermateriaal beschikbaar is, merken we dat KMO's niet altijd in staat zijn om te investeren in permanente vorming," zegt Mark Vanleeuw, woordvoerder van Vlaams minister van Economie Jaak Gabriëls (VLD). "De kostprijs van de opleidingen is meestal het grootste struikelblok." Om de competitiviteit van de Vlaamse bedrijven te verhogen, besliste de regering in het licht van de expansiesteun om opleidingscheques uit te geven. Hoewel elk bedrijf recht heeft op de cheques, richt het initiatief zich vooral tot Vlaamse KMO's tot vijftig medewerkers. De jaarlijkse subsidie wordt per onderneming beperkt tot 6000 euro of 200 cheques van 30 euro. Sodexho Pass Belgium wordt belast met de uitgave ervan. Geen hoop paperassenAls u als werkgever uw personeel een opleiding laat volgen, hoeft u niet ongerust te zijn. U hoeft geen dozijn formulieren in te vullen om de opleidingscheques aan te vragen. Als voorbeeld van e-government wordt de verspreiding van de cheques immers volledig via het internet afgehandeld. Een speciale website - die waarschijnlijk actief zal zijn op 4 februari via de site van de Vlaamse Overheid ( www.vlaanderen.be ) - zal als loket dienen. Daar kunnen bedrijven de opleidingscheques aanvragen en een lijst van erkende aanbieders van opleidingen raadplegen. Werknemers kunnen kiezen uit algemene of specifieke opleidingen, gaande van persoonlijke vaardigheden, via management, ICT en milieu tot marketing en veiligheid. Het erkende opleidingscentrum reikt aan het einde van de opleiding een gepersonaliseerd vormingsattest uit."We willen de drempel zo laag mogelijk houden," zegt Vanleeuw. "We proberen de administratieve rompslomp tot een minimum te herleiden." Concreet gaat het zo: de werkgever surft naar de website en meldt zich aan met zijn BTW-nummer, of de naam en adres van het bedrijf wanneer hij niet BTW-plichtig is. De NACE-code en het adres worden automatisch uit een andere databank gegenereerd, waarop een screening gebeurt.De opleidingscheques zijn immers bedoeld voor bedrijven uit de harde economische sectoren. Een bijkomend voordeel van de afhandeling via het internet is dat de regering een zicht krijgt op de gevolgde opleidingen en de behoeften van de ondernemingen. Samsam met de overheidDe opleidingscheque heeft een waarde van 30 euro. Het Vlaams Gewest neemt 15 euro voor zijn rekening, de andere helft wordt door de onderneming bij de aankoop van de opleidingscheques betaald. Het bedrijf moet wel binnen de veertien kalenderdagen de resterende helft storten, anders komen de opleidingscheques weer in roulatie.Per kalenderjaar kan een onderneming maximaal 200 opleidingscheques aankopen, tot uitputting van de voorraad, met andere woorden: tot het budget van bijna 45 miljoen euro op is.Volgens Mark Vanleeuw is het voor elke werknemer mogelijk om van een bijkomende scholing te genieten. "Sommige opleidingen kun je al met één cheque betalen, andere cursussen kosten een paar honderd euro. Aangezien we ons vooral richten naar ondernemingen met minder dan vijftig medewerkers, zijn er per personeelslid vier à vijf cheques gepland. Daar kun je toch al iets mee doen."De opleidingscheque is twaalf maanden geldig vanaf de maand van uitgifte. De werkgever heeft daarna nog twee maanden de tijd om de cheque te betalen aan de opleidingsverstrekker, die de ontvangen cheques binnen de maand moet innen bij de uitgever van de cheques, Sodexho.Het gebruik van opleidingscheques mag niet gecumuleerd worden met een andere vorm van overheidssteun, zoals de acties van de Europese Unie, de federale, regionale of plaatselijke overheden voor opleidingskosten.Melanie De VriezeVlaamse bedrijven - en dan vooral KMO's - kunnen jaarlijks tot 200 cheques van 30 euro krijgen.