Google lijkt een erg intelligente zoekmachine. Maar zodra er een beetje ambiguïteit in de zoekopdracht sluipt, valt het masker af: eigenlijk begrijpt Google de getypte woorden bijna niet. Daardoor kan het moeilijk overweg met het feit dat 'Paris Hilton' niet alleen op de Parijse vestiging van de hotelketen slaat, maar ook op de societyfiguur. Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij zoeksoftware verkeerde verbanden legt omdat hij de juiste context mist.
...

Google lijkt een erg intelligente zoekmachine. Maar zodra er een beetje ambiguïteit in de zoekopdracht sluipt, valt het masker af: eigenlijk begrijpt Google de getypte woorden bijna niet. Daardoor kan het moeilijk overweg met het feit dat 'Paris Hilton' niet alleen op de Parijse vestiging van de hotelketen slaat, maar ook op de societyfiguur. Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij zoeksoftware verkeerde verbanden legt omdat hij de juiste context mist. Dat probleem wil Ontoforce verhelpen bij farma- en biotechbedrijven. Tijdens de ontwikkeling van nieuwe medicijnen besteden onderzoekers veel tijd aan het opzoeken en het checken van informatie. Primitieve zoekmachines vertragen dat werk, en dat kost hun miljoenen euro's. Ontoforce ontwikkelde DisQover, een zoektool die twintig à dertig medische databases doorzoekt en sneller verbanden helpt te leggen tussen de resultaten. Verbanden die de onderzoekers soms zelfs over het hoofd zien. "De hoeveelheid te verwerken informatie bij medicijnontwikkeling is bijna niet te overzien", zegt medeoprichter Hans Constandt. "Met een ongelofelijke snelheid wordt een enorm volume informatie geproduceerd, die heel erg varieert in kwaliteit en vorm. De huidige zoeksoftware struikelt al over eenvoudige problemen. Wetenschappelijke literatuur heeft het soms over een samengestelde stof, dan weer over een ingrediënt. Maar eigenlijk gaat het over hetzelfde. Onze tool gebruikt semantische technologie zodat hij die finesses wel begrijpt. Maar dat is niet alles." "De fijne motoriek van mijn zoontje is minder ontwikkeld", gaat Constandt voort. "Hij moet zich bijvoorbeeld zo hard concentreren op zijn handschrift dat hij na een half uur afgepeigerd is. Ik heb een achtergrond in de farmaceutische wereld en heb online alle mogelijke medische bronnen doorzocht om dingen te vinden die mijn zoon kunnen helpen. Zelfs voor een specialist is het onbegonnen werk om de juiste informatie tevinden. Je kan daardoor te weinig terugvallen op gelijkaardige cases en op de ervaring van erkende experts en instituten. Mensen zijn gedoemd om voortdurend het warm water uit te vinden. Met vallen en opstaan ben ik op een aantal zaken gestoten waardoor mijn zoontje veel beter functioneert op school. Dat zou andere mensen ook kunnen helpen, maar met de huidige technologie zullen zij die informatie nooit terugvinden. Op termijn zou onze software dat wel kunnen, ook voor particulieren." De oorsprong van Ontoforce ligt in het onderwijs. Het bedrijf ontstond uit schoolKID, een vzw die een softwaretool wilde aanbieden aan scholen zodat die in een oogopslag alle belangrijke processen kunnen overzien. Het idee vloeide voort uit een gesprek op een schoolbarbecue in 2010 tussen leraar Tom Vankemmel, Hans Constandt en Stephane Roelandt. Die laatste twee waren toen consultant, respectievelijk bij het farmabedrijf Eli Lilly en het IT-bedrijf RealDolmen. Zij richtten samen de vzw op en zetten hun schouders onder de ontwikkeling van een tool die via semantische technologie verschillende informatiestromen bundelt. De tool brak niet door, onder meer omdat de vzw haar tanden stukbeet op logge aanbestedingsprocedures. Maar het team zag het potentieel van de technologie voor de biomedische en farmaceutische wereld. De vzw vervelde in 2011 tot het bedrijf Ontoforce, maar het schoolKID-project komt zeker nog weer op de radar. "Achteraf gezien is de switch naar die sectoren logisch. Onze technologie is er geknipt voor en de budgetten zijn er groter", vertelt Constandt. "Bovendien horen Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen bij de wereldtop. Als we hierin voldoende klanten krijgen, spelen we internationaal direct ook een rol van betekenis." Maar Ontoforce betaalde leergeld. Dat is typisch voor bedrijven die rond een jonge, beloftevolle technologie zijn opgebouwd. Het is niet altijd duidelijk wat de beste commerciële toepassingen zijn en hoe alles het beste naar de markt wordt gebracht. Ondernemen is dan veelvuldig vallen en opstaan. "Ontoforce had meer tijd nodig dan ingeschat met het oorspronkelijke businessplan", gaat Constandt voort. "Dat is niet fijn. Onze tool maakt veel gebruik van open data, een trend waarbij organisaties informatie vrijgeven. Om die commercieel te ontsluiten, zijn speciale licenties nodig. Dat is een juridisch én technisch karwei. Onze tool moest worden aangepast zodat de data aangepast worden als er nieuwe informatie beschikbaar is. Daarnaast gaat het verkoopproces veel trager dan verwacht. We gingen uit van een periode van zes tot negen maanden om DisQover aan een potentiële klant te verkopen. Bij eerste gesprekken vertoonde men telkens veel interesse. Maar onder meer door de vele reorganisaties in de farmasector, is er toch tot twee jaar nodig om een product aan de man te kunnen brengen." "Er is ook tijd verloren met de structurering van het team dat ondertussen uit 8,5 voltijdse equivalenten bestaat. We hadden bijvoorbeeld in het begin niet genoeg mensen met voldoende biomedische achtergrondkennis. Pas in september hebben we twee bio-informatici gevonden. Daarnaast is het management veranderd. De aandelen van de medeoprichters zijn verdeeld onder de bestaande aandeelhouders. Er was een verschil in visie en het werd moeilijk om te sturen, terwijl een starter geen tijd te verliezen heeft. Ik ben hen nog altijd erg dankbaar voor hun werk, maar Ontoforce moest verder kunnen gaan. Dat was geen gemakkelijke beslissing", zegt Constandt. Nu heeft hij Peter Verrykt aangetrokken om Ontoforce mee te leiden. "Ik heb een achtergrond in business intelligence, onder meer bij RealDolmen", zegt Verrykt die vorige maand in het kapitaal stapte (zie kader 2 miljoen euro kapitaalverhoging). "Ik heb een opleiding als ontwikkelaar, maar gaandeweg heb ik me toegelegd op management en het verkoopproces. Met het biomedische heb ik minder affiniteit, maar ik ben een goede sparringpartner voor Hans." Ontoforce heeft nog geen betalende klanten. "Er is veel interesse", zegt Constandt. "Maar we houden de boot af. Twee grote farmabedrijven, twee kleppers uit de biotech en enkele universitaire instellingen gebruiken al DisQover in hun onderzoek. Met die feedback werken we de tool af. Eind april komt er een commercialiseerbare versie. Later dan verwacht, de laatste loodjes wegen het zwaarst." STIJN FOCKEDEY, FOTOGRAFIE EMY ELLEBOOG"Zelfs voor een specialist is het onbegonnen werk om de juiste informatie te vinden met de huidige zoekmachines" "Mensen zijn gedoemd om voortdurend het warm water uit te vinden"