Sinds de Europese eenmaking hebben veel bedrijven hun kennis van douane- en accijnswetgeving afgebouwd. Deny heeft er evenwel zijn specialiteit van gemaakt.
...

Sinds de Europese eenmaking hebben veel bedrijven hun kennis van douane- en accijnswetgeving afgebouwd. Deny heeft er evenwel zijn specialiteit van gemaakt."De meeste bedrijven betalen te veel douanerechten," vindt Charles Deny, zaakvoerder van het gelijknamige bedrijf in Rekkem. Deny, een familiebedrijf van de derde generatie en al honderd jaar gespecialiseerd in douane- en tolrechten, heeft zich na de Europese eenmaking noodgedwongen moeten hervormen. Van de 45 werknemers van toen blijven er nu nog 20 over, maar het zijn wel specialisten in hun vak. "We creëerden een eigen distributievleugel en bouwden 10.000 m² stockageruimte, waarvan 4000 m² voor gevaarlijke stoffen," legt Deny uit. "Vervolgens combineerden we die troeven met onze expertise op douanegebied." Goederentransport binnen de Europese Unie is wel niet langer belast, bedachten ze in Rekkem, maar in de wereldeconomie neemt het transport buiten de EU-grenzen sterk toe. "En daar kunnen de bedrijven fors besparen," vindt Bernard Inslegers, als douaneconsultant bij Deny beheerder van het volledige rechtenpakket van verschillende bedrijven. "Een efficiënt beheer van de douanerechten vergt een grondige kennis van de wereldeconomie, de akkoorden tussen de vrijhandelsblokken en zelfs de politieke situatie in de betrokken landen. Naargelang van het land van oorsprong of de bestemming kan een product op een andere manier worden gesubsidieerd of belast. Soms kunnen we, bijvoorbeeld, door een product in plastic te laten verpakken, de vijfvoudige subsidie binnenrijven." Vaak ontbreekt het bedrijven aan tijd om dergelijke gedetailleerde informatie bij elkaar te harken, menen ze bij Deny. "Douane-expeditie is specialistenwerk geworden. Wij treden op in naam van de klant, schieten zijn BTW-gelden voor, adviseren over zijn mogelijkheden, pluizen uit welke inspanningen de uitvoer naar een bepaald land kan vergen. We vragen formulieren aan voor invoerrechten, BTW, invoervergunningen en regelen ook de landbouwmachtigingen. Bovendien raden we actieve of passieve veredeling aan, of zelfs het gebruik van douane-opslagplaatsen. Dergelijke staaltjes van fiscale spitstechnologie kunnen een bedrijf opschorting verlenen van de betaling van invoerrechten, ze kunnen in bepaalde gevallen zelfs de facturatie van allerlei taksen bevriezen, waardoor er op quota en contingenten gespeculeerd kan worden.Deny heeft zich in dat soort adviezen gespecialiseerd en het bedrijf is er goed bij gevaren. De zware klappen lijken verwerkt, de firma zag de omzet in de afgelopen drie jaar weer met 30 miljoen frank toenemen. Na de zware terugval van 1,5 miljard naar 120 miljoen in 1992. In 1995 zette Deny 192 miljoen om, voor de helft uit BTW- en accijnsadviezen. "De klanten zijn vooral buitenlandse bedrijven met een Belgische zetel," aldus Charles Deny. "We regelen voor hen het voorraadbeheer, de uitlevering en de douanerechten. Maar vooral in het laatste segment voorzien we nog een groei. Dat veel bedrijven na 1992 ten onrechte hun eigen douane-experts omschoolden omdat ze meenden dat die overbodig werden, heeft voor ons bedrijf duidelijk een markt gecreëerd."CHARLES DENY EN BERNARD INSLEGERS (DENY) Besparen op douanerechten.