Tot bewijs van het tegendeel bestaan er nu al systemen om veilig via het Internet te betalen. Netscape biedt de grootste toegevoegde waarde.
...

Tot bewijs van het tegendeel bestaan er nu al systemen om veilig via het Internet te betalen. Netscape biedt de grootste toegevoegde waarde.Moet u wachten op de Secure Electronic Transaction-standaard om Internet-handel op uw site te organiseren ? Niet als het van Netscape en enkele andere softwareleveranciers afhangt. Zij hebben producten klaar waarmee u nu kan starten en waarin u later zonder noemenswaardige problemen de SET-standaard van Visa en Mastercard kan invoegen. Netscape Communications verkoopt naast zijn bekende "Netscape Navigator"-browser ook servers voor handelaren, zoals de Netscape Commerce Server of het meer opgetuigde Netscape Merchant System. De commerciële transacties worden daarin op twee manieren beschermd, geheel naar analogie met SET, waarin Netscape overigens een belangrijke inbreng heeft gehad : door een veilig communicatiekanaal te organiseren en door de transactiestroom tussen de drie betrokken partijen (koper, verkoper, kredietkaartinstelling) te regelen. COMMUNICATIE.Voor de beveiliging van het communicatiekanaal gebruikt Netscape sinds december 1994 het gepubliceerde Secure Sockets Layer-protocol. Secure Sockets Layer (SSL) plaatst zich tussen het gewone Internet-communicatieprotocol TCP/IP en de toepassing. Het beveiligt de communicatie tussen twee punten, bijvoorbeeld van koper tot verkoper, door automatische encryptie van de boodschappen (tegen afluisteren), door authentificatie van de geadresseerde server (tegen bedriegers) en door een message digest te berekenen en toe te voegen aan de boodschappen. Dat message digest een controlegetal verschilt aanzienlijk als er zelfs maar één byte van de boodschap wordt gewijzigd. Door herberekening van het getal bij ontvangst en door vergelijking met het meegestuurde digest wordt geknoei automatisch ontdekt. KOERIER.Bovenop SSL is er echter een tweede protocol nodig, dat het eigenlijke elektronische betalingsverkeer beheert. Dat protocol controleert de digitale handtekeningen, levert de bewijzen dat de transactie tussen de partijen heeft plaatsgevonden en zorgt voor bijkomende encryptie van bepaalde gegevens. Zo moeten het kredietkaartnummer, de PIN-code en andere klantinformatie via encryptie verborgen gehouden worden voor de handelaar (wat overigens niet eens het geval is als u nu uw kredietkaart in een restaurant aan een kelner overhandigt). De info over de aankoop moet dan weer versleuteld blijven voor de financiële instelling. Dit betalingsprotocol moet met andere woorden de transacties tussen de drie betrokken partijen in goede banen leiden. Netscape kondigde hiervoor in 1995 zijn Secure Courier systeem aan, dat intussen mee de basis heeft gevormd voor het SET-protocol van Visa/Mastercard, dat ontwikkelaars van toepassingen nu in hun producten aan het implementeren zijn. Secure Courier is een operationeel betalingssysteem dat geïntegreerd is in de IApps (Integrated Applications) van Netscape. Die worden gebruikt op belangrijke Amerikaanse sites als Travelocity (reisreservaties) of GE BusinessPro (diensten voor KMO's). "In België is er nog geen enkele toepassing van handel over het Internet via Netscape IApps," zegt Luc Vervenne, commercieel directeur van het Leuvense NetVision, dat onder andere de eerste fase van het grote Internet-project bij de Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid realiseerde. Eén van de elementen die het gebrek aan initiatieven verklaren, is de kostprijs. Projecten van enige omvang draaien rond een relationele database ( Oracle zit vandaag standaard in de Netscape IApps ingebakken) en omvatten functies als het opbouwen van gebruikersprofielen of het on line richten van publiciteit of aanbiedingen, naast automatische verwerking van klantenlijsten, facturatie, bestellingen en fulfillment. De ontwikkelingskost komt al gauw op meerdere miljoenen. Verder mist de Belgische Internet-markt nog envergure. Belangrijke dienstenaanbieders zoals de uitgevers of de banken hebben eerst een afwachtende houding aangenomen, zodat het aanbod, de concentratie en de toegevoegde waarde van de diensten in het algemeen te klein bleven. Aan die impasse komt stilaan een einde. BNL