RUSLAND AAN DE AFGROND.
...

RUSLAND AAN DE AFGROND.Vele westerse advizeurs echte maar ook charlataneske streken de voorbije jaren in de vroegere Oostbloklanden neer. Wat betreft ernstige ekonomen die op een regelmatige basis advies uitbrachten (en brengen) aan de hoogste regeringsniveaus in Moskou beperkt het kringetje zich tot een vijftal mensen. Naast Richard Layard gaat het dan om de Amerikaan van Russische origine Andrei Schleifer van Harvard University, de Zweed Anders Aslund van de Stockholm University, de Fransman Charles Wyplosz van INSEAD en, waarschijnlijk de bekendste van allemaal, de Amerikaan Jeffrey Sachs, ook van Harvard University. In het voorjaar van 1994 haalde deze Jeffrey Sachs o.m. in de Amerikaanse kranten biezonder fel uit naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) : door haar weigering om met een belangrijke dollarlening over de brug te komen, bracht het IMF het hele omschakelingsproces in Rusland in gevaar, zo fulmineerde Sachs (zie ook Trends van 7 april 1994). Jeffrey Sachs was onlangs even in België voor een lezing aan de KU-Leuven. Trends benutte de gelegenheid om Sachs, die intussen in Rusland opstapte als advizeur, naar zijn opinie over de evolutie ginds te polsen. Zoals steeds nam de Harvard-prof geen blad voor de mond. "Wie de jongste weken president Jeltsin op televisie zijn dronkemansfratsen heeft zien uithalen, kreeg een perfekt beeld van de toestand in Rusland. Het land glijdt af naar de totale chaos, de georganizeerde misdaad krijgt de touwtjes steeds meer in handen. Van reële politieke demokratizering zie ik echt niets meer in huis komen. Wat de ekonomische evolutie betreft, valt de klok misschien niet zo simpel terug te draaien maar geen enkel regime is bestand tegen de demoon van de hyperinflatie. En dat is waar Rusland, met de verdwijning van het beetje budgettaire discipline dat er stilaan gekomen was, regerecht op afstevent," alsdus de Harvard-ekonoom.De visie van Jeffrey Sachs staat bijna diametraal tegenover die welke Richard Layard in het bijgaande interview én het binnenkort te verschijnen boek ontwikkelt. Zou het kunnen dat de scherpere kanten van beider verhalen te maken hebben met het feit dat de ene (Sachs) geen advizeur meer is van de Russische regering en de andere (Layard) wél ?JEFFREY SACHS Diametraal tegenover Layard : Rusland staat aan de rand van de afgrond.