Als een voertuig aan het einde van het leasecontract te veel schade vertoont -- al valt die niet erg op -- dan kan de leasefirma die kosten aanrekenen. "Dat komt sinds de crisis veel meer voor", zegt Georges Schenck, manager remarketing bij LeasePlan. Vijf of zes jaar geleden zagen de leasefirma's de verkoopwaarde van hun wagens dalen. Het werd moeilijker nog kopers te vinden voor auto's die einde contract waren, en dat drukte op de rendabiliteit. De verhuurders besteedden daardoor meer aandacht aan de toestand van de voertuigen.
...

Als een voertuig aan het einde van het leasecontract te veel schade vertoont -- al valt die niet erg op -- dan kan de leasefirma die kosten aanrekenen. "Dat komt sinds de crisis veel meer voor", zegt Georges Schenck, manager remarketing bij LeasePlan. Vijf of zes jaar geleden zagen de leasefirma's de verkoopwaarde van hun wagens dalen. Het werd moeilijker nog kopers te vinden voor auto's die einde contract waren, en dat drukte op de rendabiliteit. De verhuurders besteedden daardoor meer aandacht aan de toestand van de voertuigen. Voor hun klanten waren bijkomende kosten voor schade die de normale slijtage te boven ging, een onaangename verrassing. "Ik denk dat iedereen de procedure intussen goed begrijpt", zegt Gerry Van Aken, marketing and consultancy manager bij LeasePlan. De procedure is deze: zodra het voertuig in ontvangst is genomen, wordt het toevertrouwd aan een extern bedrijf dat een gedetailleerd rapport opstelt, aangevuld met foto's. Daarin wordt de schade vermeld en berekend welk bedrag die vertegenwoordigt. Er wordt uitgegaan van een tabel van 'aanvaardbare schade' volgens de ouderdom van het voertuig. Door een beroep te doen op een derde partij worden mogelijke belangenconflicten vermeden. Volkswagen D'Ieteren Finance stelt zelfs voor de expertise tegensprekelijk te laten gebeuren in aanwezigheid van de bestuurder. De ondernemingen die de expertises doorvoeren, zijn doorgaans gecertificeerd. De verhuursector beschikt over een analysetabel om de aanvaardbare schade vast te stellen. Sommige gebruikers hanteren de tabel van de federatie Renta, tenzij ze eigen normen hebben, zoals het geval is met Leaseplan, dat dezelfde norm overal in Europa toepast. "Die criteria liggen dicht bij de Renta-norm", verzekert Van Aken. De Renta-norm laat bijvoorbeeld een aantal lichte krassen in het koetswerk toe, als ze niet langer zijn dan een bankkaart (zie kader De Renta-norm). Voor bedrijfsvoertuigen, waarvoor specifieke criteria gelden, is de tolerantie doorgaans groter. Aan de hand van het rapport heeft de potentiële koper een duidelijk beeld van de toestand van het voertuig. Dat vergemakkelijkt de verkoop aan buitenlandse afnemers, die de wagen niet hoeven te zien om een bod te kunnen uitbrengen. De leasefirma laat de wagen niet noodzakelijk herstellen. "Dat is moeilijk te managen", zegt Schenck. "Dat zou logistieke problemen geven, we brengen elke maand duizend voertuigen opnieuw in omloop." Bovendien zou het voertuig dan een tijd stilstaan. Het is de bedoeling het maximaal binnen de maand na de teruggave te verkopen, doorgaans via een elektronische veiling. De vastgestelde schade wordt doorgerekend aan de klant. Die heeft de keuze: ofwel betaalt hij de kosten zelf, ofwel rekent hij die door aan de bestuurder. Die kwestie moet geregeld zijn in de carpolicy. Het is een gevoelig onderwerp in de relatie tussen de ondernemingen en hun personeel. "De fleetmanagers vinden dat de normen te streng zijn", zegt Guido Savi, head of automotive consultancy van HBC Group. "Ze zitten verveeld met die kosten, waarvoor ze geen provisie hebben aangelegd." Sommige ondernemingen zorgen ervoor dat ze in hun boekhouding een bedrag vastleggen dat aan het einde van het contract de aangerekende schade hoort te dekken (400 of 500 euro bijvoorbeeld). De verhuurders minimaliseren de financiële impact. "De aangerekende bedragen zijn veel lager dan bij een bestek voor een herstelling", benadrukt Schenck. "Bij een carrosseriebedrijf liggen de bedragen dubbel zo hoog", verzekert hij. Hij voegt eraan toe dat de berekening de minderwaarde weergeeft die de schade aan de verkoopprijs toebrengt. Om het wat verteerbaarder te maken, organiseren de verhuurders opleidingen bij hun klanten. Ze bereiden hen voor door informatie te verstrekken en hen aan te raden de teruggave van voertuigen goed voor te bereiden. Het is bijvoorbeeld gevaarlijk een auto in te leveren met erg zichtbare schade, zoals een deuk in een portier. "Het is soms beter voor de herstelling van een beschadiging een franchise te betalen aan de verzekeraar dan een beschadigd voertuig binnen te brengen", zegt Schenck. Het is ook mogelijk zelf een eerste inspectie van het voertuig uit te voeren, om te zien of een reparatie die door de verzekering gedekt is, kan worden uitgevoerd. "Veel klanten gaan daartoe over", zegt Schenck. "Over het algemeen komen de wagens tegenwoordig in een betere toestand binnen." Robert van ApeldoornEen auto van meer dan twee jaar oud heeft recht op drie beschadigingen per koetswerkpaneel.