Sinds half mei 2002 waakt Philippe Touwaide over de nachtrust van twee miljoen inwoners in een straal van vijftig kilometer rond Brussel. Als ombudsman voor de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem bemiddelt hij tussen de luchtvaartmaatschappijen en de omwonenden.
...

Sinds half mei 2002 waakt Philippe Touwaide over de nachtrust van twee miljoen inwoners in een straal van vijftig kilometer rond Brussel. Als ombudsman voor de geluidshinder van de luchthaven van Zaventem bemiddelt hij tussen de luchtvaartmaatschappijen en de omwonenden. De functie werd in februari 2000 gecreëerd, na veertig dagen gepalaver tussen groenen en liberalen. Daarbij werd een geleidelijke afbouw van de lawaaihinder gekoppeld aan de economische uitbouw van Zaventem. "In die veertig dagen is er meer bereikt dan in de veertig jaar voordien. Eindelijk beseft men dat zorg voor milieuhinder niet gelijkstaat met minder economische groei," zegt Touwaide.De ombudsman, die Nederlands met een zwaar accent spreekt, fungeert als schakel tussen buurtverenigingen en luchthavenuitbaters. De gebeurtenissen qua geluidshinder worden besproken in een jaarrapport en op de nieuwe website www.airportmediation.be.Dat Touwaide ombudsman werd, hoeft niet te verbazen. Niet zozeer omdat hij de voorbije zes jaar gemeentesecretaris was in Jodoigne, waar minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel ( MR) de plak zwaait. Maar de geboren Brusselaar legt zich al vijftien jaar toe op de problematiek van luchthavens en geluidshinder. Het voorbije decennium was hij gedelegeerd bestuurder van de Belgische Vereniging tegenVliegtuiglawaai, vooral in Brussel actief onder zijn Franstalige afkorting UBCNA. In 1996 promoveerde Touwaide tot vice-voorzitter van de EuropeseVereniging tegen Vliegtuiglawaai. Bovendien lobbyde hij achter de schermen voor het politieke akkoord van februari 2000. "Ik heb uitstekende relaties met de luchtvaartmaatschappijen in Zaventem. Ook met EAT, dat voor DHL de nachtvluchten verzorgt. Alleen horen hun Boeings 727 uit het bouwjaar 1968 niet meer thuis in het Europese luchtruim." Zaventem is gewaarschuwd. In het privé-leven zoekt Touwaide het dichter bij de grond. Miniatuurtreintjes zijn zijn passie. De vader van twee kinderen verzamelde de voorbije jaren een indrukwekkende collectie van Märklin-treintjes. Is dit misschien de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de NMBS? W.R. [{ssquf}]Naam: Philippe Touwaide (41).Wordt: ombudsman voor geluidshinder. Vrijetijd: miniatuurtreintjes. "Eindelijk beseft men dat zorg voor milieuhinder niet betekent dat economische groei wordt afgebouwd."