"De historisch lage rente was geen issue voor AG Insurance, zelfs niet op het dieptepunt ervan", zegt Antonio Cano, de topman van AG Insurance, de grootste verzekeraar van ons land. Hij stapt op 1 oktober over naar de moederholding Ageas om er de rol van chief operating officer (COO) op zich te nemen. Volgens hem heeft AG Insurance voldoende inkomsten uit obligaties en andere beleggingen voor elke euro die het de komende dertig tot veertig jaar moet uitkeren aan zijn klanten.
...

"De historisch lage rente was geen issue voor AG Insurance, zelfs niet op het dieptepunt ervan", zegt Antonio Cano, de topman van AG Insurance, de grootste verzekeraar van ons land. Hij stapt op 1 oktober over naar de moederholding Ageas om er de rol van chief operating officer (COO) op zich te nemen. Volgens hem heeft AG Insurance voldoende inkomsten uit obligaties en andere beleggingen voor elke euro die het de komende dertig tot veertig jaar moet uitkeren aan zijn klanten. Verzekeraars zijn grote beleggers in obligaties. Bij een daling van de rente zien ze de obligaties in hun portefeuille meer waard worden. Door de rentestijging die midden april op gang is gekomen, slinkt de historische meerwaarde van de obligaties in portefeuille zienderogen. Het zijn voorlopig papieren verliezen, maar het worden echte verliezen als het papier om de een of andere reden moet worden verkocht. De lage rente veroorzaakt vooral problemen als de looptijden van de beleggingen niet overeenstemmen met de looptijd van de toekomstige betalingen. Cano: "We zijn in 2001 al beginnen na te denken over de impact van een Japans scenario in Europa. Wat als de tienjaarsrente naar 1,5 of 1 procent zakt? En het was maar goed ook dat we dat hebben gedaan, want de rente staat nu op een lager niveau dan wij -- of om het even wie -- tien jaar geleden hadden kunnen vermoeden." Hans De Cuyper, die over enkele maanden de rol van CEO overneemt, beaamt het verhaal van Cano. "Ik kwam in 2013, nadat ik negen jaar in Azië had gewerkt, terug naar België om financieel directeur van AG Insurance te worden. Ik ben actuaris van opleiding. Vooraf dacht ik dat ik me vooral zou moeten bezighouden met het effect van de lage rente op onze beleggingsportefeuille en onze verplichtingen. Maar er was geen noemenswaardig probleem om op te lossen." "De lage rente heeft wel een negatieve impact op de nieuwe business", zegt De Cuyper. "We verkopen minder levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement, omdat de rendementen die we kunnen aanbieden minder aantrekkingskracht uitoefenen op beleggers. Enkel levensverzekeringen die een fiscaal voordeel opleveren, zoals pensioensparen en langetermijnsparen, blijven in een omgeving met extreem lage rentevoeten populair bij de Belgen. Laat de rente gerust verder stijgen, maar rustig aan. Het liefst niet met grote schokken." ANTONIO CANO. "Ja. Ik weet natuurlijk niet in welke mate de beleggingsportefeuille en de verplichtingen van Ethias op elkaar zijn afgestemd, maar ik heb wel gelezen dat de klanten meer dan 1,7 miljard euro, of ruim de helft van de 3,2 miljard euro aan reserves in die problematische verzekeringen, hebben opgevraagd. Ethias heeft die klanten met succes kunnen afkopen. Het probleem van de lage rente lijkt me nu wel beheersbaar voor Ethias. Het zou natuurlijk nog beter zijn die First- portefeuille gewoon te isoleren in een apart vehikel." HANS DE CUYPER. "Het is ook een gesloten portefeuille. Dat maakt het extra moeilijk. Er komen geen nieuwe klanten meer bij. Je kunt de onderliggende beleggingsportefeuille niet bijsturen met bijdragen van de nieuwe klanten." CANO. "Bij mijn weten is er geen dossier-Ethias. Ik kan u wel vertellen dat wij alle dossiers die op de markt komen bekijken." DE CUYPER. "Het is een grijze zone. Er spelen verschillende factoren." CANO. "Bij mijn weten is er nog lang geen sprake van een mogelijke verkoop van Belfius Insurance. Dat ligt in handen van de Belgische politiek. Ik denk inderdaad dat de kans groot is dat de mededingingsautoriteiten een combinatie van AG Insurance en Belfius Insurance niet zien zitten, omdat beide een grote levensverzekeringactiviteit hebben. Daarnaast kunnen ook de betrokken grootbanken graten zien in een samensmelting. Belfius Insurance heeft een samenwerkingsakkoord met Belfius Bank. Wij werken op onze beurt samen met BNP Paribas Fortis." CANO. "We hebben vorig jaar een portefeuille met groepsverzekeringen van Fidea overgenomen. We zullen zo'n dossier altijd bekijken." DE CUYPER. "Het is normaal dat Belfius daarvanaf wil. Zijn portefeuille groepsverzekeringen is vrij klein. Het is technisch en operationeel complex zo'n portefeuille te beheren. Het helpt als je voldoende volume hebt." DE CUYPER. "AG Insurance is in goeden doen. Het komt erop neer de continuïteit te verzekeren. De verzekeringsmaatschappij klaarstomen voor de digitale wereld is een van mijn prioriteiten. Hoe kunnen we big data gebruiken? Verder zijn er de nieuwe Belgische en Europese regels, waar we ons voortdurend aan moeten aanpassen." CANO. "Dat is een moeilijk debat. Wij kunnen theoretisch heel fijn segmenteren, maar er zijn limieten. En dan heb ik het niet over de wettelijke, en zelfs niet over de ethische grenzen. Te langen leste blijft er maar één persoon per segment over en betaalt iedereen zijn eigen schade. Dan verliest een verzekering zijn nut. "Als er geen enkele segmentatie wordt toegepast en iedereen dezelfde premie betaalt, is er geen aanmoediging meer om schade te vermijden. En als een concurrent in de segmentatie verder gaat dan wij, riskeren wij met de slechte risico's te blijven zitten. Een verzekerde met minder risico's kan bij de concurrentie een lagere premie krijgen. Dat noemen wij in de sector antiselectie." DE CUYPER. "Er moet ergens een balans worden gevonden tussen segmenteren en solidariteit, en tussen informatie en privacy. De publieke opinie zal het moeilijker hebben met een grote groep mensen die onverzekerbaar is dan met de solidariteit met groepen mensen die meer risico lopen. Het debat is volop aan de gang, en er is wat dat betreft nog een boeiende periode op komst voor verzekeraars." DE CUYPER. "In België is er de wijdverspreide aanwezigheid van makelaars met een goede dienstverlening. De werking van de makelaars is de voorbije vijftien jaar geprofessionaliseerd en geautomatiseerd. De makelaars kunnen via het AS-netwerk, beheerd door het informaticabedrijf Portima, onmiddellijk polissen schrijven van vrijwel elke verzekeringsmaatschappij in België." CANO. "Het is geen eenvoudige prijsvergelijking. De ene autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid is de andere niet. Je moet ook niet enkel de polis vergelijken. De dienstverlening bij een schadegeval is misschien wel belangrijker voor de klanten dan hoeveel premie ze betalen. En dat weet je pas als er schade is. Makelaars hebben daar meer zicht op." Ilse De Witte, fotografie Thomas Sweertvaegher"De historisch lage rente was geen issue voor AG Insurance, zelfs niet op het dieptepunt ervan" "De kans is groot dat de mededingingsautoriteiten een combinatie van AG Insurance en Belfius Insurance niet zien zitten" "Er moet een balans worden gevonden tussen segmenteren en solidariteit, en tussen informatie en privacy"