Als familiale onderneming in de tuinbouwsektor mocht ik ondervinden hoe groot de kloof tussen politiek en bevolking wel is. Eens te meer blijkt dat onze verkozenen "het beleid" als woord wel graag in de mond nemen, maar de realiteit is anders. In volle verkiezingsstrijd beloofde CVP-voorzitter Johan Van Hecke samen met Herman Van Rompuy dat als de CVP aan de macht blijft er geen enkel vuiltje aan de lucht kan zijn omtrent de afwikkeling van het Europese BTW-dossier. Dit dossier komt erop neer dat België a...

Als familiale onderneming in de tuinbouwsektor mocht ik ondervinden hoe groot de kloof tussen politiek en bevolking wel is. Eens te meer blijkt dat onze verkozenen "het beleid" als woord wel graag in de mond nemen, maar de realiteit is anders. In volle verkiezingsstrijd beloofde CVP-voorzitter Johan Van Hecke samen met Herman Van Rompuy dat als de CVP aan de macht blijft er geen enkel vuiltje aan de lucht kan zijn omtrent de afwikkeling van het Europese BTW-dossier. Dit dossier komt erop neer dat België als enige lidstaat in Europa in 1995 nog een BTW-tarief van 20,5 % had wat betreft sierteeltprodukten. Een zeer precaire situatie daar de ons omliggende landen véél lagere BTW-tarieven hanteren, om niet te spreken van onze grootste konkurrent op exportgebied, Nederland, waar de BTW-voet amper 6 % bedraagt. Door de verregaande engagementen van de 2 CVP-tenoren lijkt ook voor onze sektor op dat moment eindelijk een straaltje hoop door te breken. De rest van het scenario is genoeg bekend ; de heren Van Hecke en Van Rompuy doen na de regeringsformatie alsof hun neus bloedt en blijken het probleem door te geven aan Philippe Maystadt. Gekend door iedereen als een echte kei op het gebied van rekenen, tovert meneer Maystadt als een volleerde Copperfield ineens zomaar miljarden verlies uit zijn bodemloze hoed en haalt deze cijfers aan als reden waarom budgettair de BTW-verlaging voor de sierteelt niet kan. Dat hij op dat moment al besloten heeft om de Waalse kerstbomen op 6 % BTW te brengen, is gewoonweg krimineel te noemen, maar doet eigenlijk niet ter zake. Na een neutrale studie worden de cijfers van meneer Maystadt finaal de grond ingeboord. De verlaging kost maximaal 1,7 miljard aan de Belgische staat, maar tegelijkertijd verliest ze uit het oog dat een eventuele verlaging een onwaarschijnlijk positief effekt kan geven voor de hele sierteeltsektor waarin toch primair zo'n 8500 mensen werkzaam zijn, zonder te spreken van de duizenden werkzaam in de direkte toeleveringsbedrijven, gaande van verpakkingsindustrie tot transportfirma's. De grootste grap in dit dramatische verhaal is het feit dat de heren Van Hecke, Van Rompuy en Maystadt op een gegeven moment gaan beweren dat wij het enige land op EU-vlak zijn dat het BTW-stelsel korrekt toepast. Maystadt klaagt de zaak aan, en inderdaad het o zo wijze Europese Hof van Justitie geeft meneer Maystadt gelijk. Waarschijnlijk goed gelobbyd door de diverse Europese partners die er direkt belang bij hebben om deze zaak op de lange baan te schuiven zodat zij ondertussen onze sektor en een extra konkurrent kunnen zien tenonder gaan. Of moeten de nog Belgische bedrijven in de sierteelt uitwijken naar Nederland ?Luc De Bruyne, bvba De Bruyne,Lochristi.