Een miljard dollar. Dat bedrag besteedt IBM sinds oktober 2007 elk jaar om wereldwijd hun Project Big Green op de rails te houden. Het project gaat van het bezuinigen op energie over het opleiden van mensen tot het recycleren van hardware. Een van de meer ambitieuze ondernemingen wordt het consolideren van de servers. Het terugbrengen van 3900 servers tot amper zeventien superservers, zou een besparing van 90 % van het huidige stroomverbruik opleveren.
...

Een miljard dollar. Dat bedrag besteedt IBM sinds oktober 2007 elk jaar om wereldwijd hun Project Big Green op de rails te houden. Het project gaat van het bezuinigen op energie over het opleiden van mensen tot het recycleren van hardware. Een van de meer ambitieuze ondernemingen wordt het consolideren van de servers. Het terugbrengen van 3900 servers tot amper zeventien superservers, zou een besparing van 90 % van het huidige stroomverbruik opleveren. Er zijn enkele redenen waarom IBM jaarlijks hetzelfde hoge bedrag wil uittrekken om energiezuiniger te werken, vertelt Aernoud van de Graaff, die binnen de Benelux verantwoordelijk is voor het green datacenter. "De datacenters liepen tegen de grenzen van hun kunnen aan, bijvoorbeeld omdat we ze niet langer gekoeld kregen. Ons imago van verantwoordelijke onderneming speelde mee toen de beslissing werd genomen, maar je mag niet vergeten dat er ook kostenvoordelen aan verbonden zijn. Je kunt boven- dien soms competitiever werken omdat je over unieke mogelijkheden beschikt. Tot slot verwachten we dat de eisen van de overheid binnenkort dwingender zullen worden." IBM neemt daarom de eigen datacenters onder handen. Tot grote vreugde van de leiding van IBM, want de return on investment van het consolidatieproject is erg kort. Na amper een jaar is de investering terugverdiend, na vijf jaar zullen er honderden miljoenen euro worden bespaard. "Per euro die we minder uitgeven aan energie, besparen we door de optimalisatie nog eens vijf euro aan andere kosten. En het personeel dat de optimalisatie realiseert, wordt ook ingezet om onze klanten te bedienen", legt van de Graaff uit. Van de Graaff bevindt zich dus in de juiste positie om bedrijven die willen bezuinigen op hun energie-uitgaven of die voor hernieuwbare energie willen kiezen te adviseren. "Je moet om te beginnen weten hoeveel energie je precies verbruikt. Daar loopt het vaak al mis, maar het is op basis daarvan dat je duidelijke doelstellingen kunt stellen. Een structureel beleid is ook belangrijk. Zorg ervoor dat het groene denken bij iedereen tussen de oren zit. Dan wordt er bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe apparatuur, niet alleen naar de aanschafkosten gekeken, maar ook naar hoeveel stroom het apparaat verbruikt. Je bespaart soms veel meer energie en dus energiekosten door duurdere apparatuur aan te schaffen." Ook voor wie voornamelijk op de kleintjes wil letten, heeft van de Graaff tot slot enkele tips uit zijn eigen vakdomein. "Sla geen bestanden op wanneer dat niet echt nodig is. Zo gebruik je minder hardware en minder stroom en moet er dus minder worden gekoeld." Kostprijs 1 miljard dollar Terugverdientijd 1 jaar Sj. S