Alcohol, dat is zonder twijfel de meest voorkomende verslaving in Vlaamse zakenkringen", zegt Eric Vereecke, general manager van Addiction SolutionS. Het centrum dat hij sinds een half jaar in Antwerpen leidt, behandelt naar eigen zeggen dertig patiënten per maand, van wie zowat de helft zakenlui.
...

Alcohol, dat is zonder twijfel de meest voorkomende verslaving in Vlaamse zakenkringen", zegt Eric Vereecke, general manager van Addiction SolutionS. Het centrum dat hij sinds een half jaar in Antwerpen leidt, behandelt naar eigen zeggen dertig patiënten per maand, van wie zowat de helft zakenlui. "Alcohol is moeilijk te combineren met een veeleisende job, zou je denken. Maar in sommige gevallen kunnen verslaafden dat verbergen. Alcohol werkt traag in op het lichaam. We hebben een CEO gehad die elke nacht van 22.00 uur tot 1.00 uur enorm dronk. Het werk, de vergaderingen en de recepties waren voorbij: hij mocht ontspannen. Niemand zag het. Om 4.00 uur stond hij weer op en ging dan als een bezetene joggen, om de drank uit zijn lijf te zweten. Hij hield die levensstijl tien jaar vol, maar is uiteindelijk toch ingestort. Tijdens een vergadering had hij plots geen controle meer over zijn spieren. Het is een excessief, maar geen alleenstaand geval. Op de tweede plaats van het lijstje met verslavingen komen drugs. Cocaïne was een tijdje geleden zeer populair, maar is intussen voor velen tegewoon geworden. Er zit snobisme achter. Cocaïne is te gemakkelijk beschikbaar, dus kiezen nogal wat ondernemers voor een drug die moeilijker te verkrijgen is én meer risico inhoudt: heroïne." Addiction SolutionS werd in 2003 opgericht in Nederland door Don Schothorst, een man die twintig jaar lang verslaafd was aan alcohol, cocaïne en seks. Hij probeerde alles om af te kicken, maar het was pas toen zijn familie in 1994 ingreep en hem naar een privékliniek in Groot-Brittannië stuurde dat hij uit de klauwen van de verslaving geraakte. Het succes inspireerde hem tot het oprichten van de eerste privékliniek in Nederland, de eerste particuliere geestelijke-gezondheidszorginstelling zelfs in de Benelux. Vorig jaar volgde een doorverwijscentrum in Antwerpen, na een marktonderzoek in België. Eric Vereecke: "We wisten dat er vraag naar is. Volgens cijfers van verscheidene Europese overheden kampt 6 à 10 % van de actieve bevolking met een levensbedreigende verslaving. Cijfers om van te schrikken, vind ik. In Vlaanderen rust er helaas een groot taboe op verslavingen. Niemand komt er graag voor uit, zeker niet ons doelpubliek: vaak zijn het controlefreaks die gewoon zijn om de touwtjes stevig in handen te houden. Zij willen hun probleem zelf oplossen, zonder hulp van iemand anders. Als ze überhaupt al toegeven dat ze een probleem hebben. Het onderkennen van het probleem is de eerste grote stap. Zodra ze die zetten, kunnen wij ze helpen." Addiction SolutionS richt zich op vermogende verslaafden en iedereen die in een korte tijdsspanne - de therapie duurt 28 dagen, exclusief nabehandeling - van een verslaving af wil raken. Een groot deel van hen zijn mensen uit de advocatuur, media en zakenwereld: CEO's, managers, hogere kaderleden... "Het gaat vooral om mensen die beslissingen moeten nemen en die deze verantwoordelijkheid niet naar anderen kunnen doorschuiven. Daar zitten hogere kaderleden en managers bij, maar ook journalisten bijvoorbeeld", aldus Vereecke. Door de economische malaise ziet de kliniek haar clientèle fors stijgen. "In Nederland is het aantal patiënten sinds het uitbreken van de crisis met 20 % gestegen. Veel mensen hebben door de kredietcrisis een groot deel van hun fortuin verloren en weten niet meer hoe het verder moet. En zoeken ten einde raad een vluchtweg in allerlei roesmiddelen." Het prijskaartje voor een behandeling bij Addiction SolutionS is niet mis: minstens 25.000 euro. Maar voor het doelpubliek is dat niet het grote struikelblok, zegt Vereecke. "We richten ons op de sociaal hogere klassen, die een persoonlijke behandeling in een aangepast kader willen en daar ook meer voor willen betalen. Je kan met een verslaving heel goed terecht in een centrum als De Sleutel of in een psychiatrische instelling, maar ons publiek schrikt soms terug van zo'n omgeving. We behandelen alle mogelijke soorten verslavingen: drank, drugs, seks, gokken, internet, eten..." De prijs van een behandeling is hoog, maar de general manager hoopt dat die met de hulp van sociale en privépartners daalt. "We hopen de overheid te sensibiliseren om een financiële tegemoetkoming op te zetten, omdat een verslaving handenvol geld kost aan de samenleving. Maar we werken er ook aan dat verzekeringsmaatschappijen op termijn een verslavingszorgpolis opnemen in hun producten." Terwijl het Vlaamse centrum het voorbije jaar dertig mensen per maand doorstuurde, zit er nog behoorlijk wat rek in de markt, meent Vereecke. Tegen het eind van het jaar wil hij in Brussel een ambulant therapeutisch centrum opstarten. "We werken nu met drie klinisch psychologen, waarvan één hoofdpsychologe die vijftien jaar ervaring heeft in De Sleutel. We verwijzen mensen nog door naar andere klinieken. In de eerste plaats onze eigen kliniek in Voorthuizen (Nederland), maar ook naar een van onze dertig partnerklinieken op verschillende plaatsen in de wereld, afhankelijk van de diagnose. Maar binnen dit en twee jaar willen we weten of het de moeite loont om in België een eigen kliniek op te starten." Door Dominique Soenens/Foto's Thomas De BoeverHet prijskaartje voor een behandeling bij Addiction SolutionS: minstens 25.000 euro."Cocaïne is te gemakkelijk beschikbaar, dus kiezen nogal wat ondernemers voor een drug die moeilijker te verkrijgen is én meer risico inhoudt: heroïne"