Het dossier rond de groep Seghers lijkt soms een soap. Neem bijvoorbeeld het opduiken van Jacqueline Quermia, de eerste vrouw van stichter Hendrik Seghers en moeder van Pieter Antoon Seghers. Pieter Antoon leidde het bedrijf Seghersgenetics, het varkensveredelingsbedrijf van de groep. Quermia en Hendrik Seghers voerden in het verleden een hevige juridische strijd. Blijkt nu dat Quermia de laatste maanden Seghersgenetics in leven hielp houden. Regelmatig haalde...

Het dossier rond de groep Seghers lijkt soms een soap. Neem bijvoorbeeld het opduiken van Jacqueline Quermia, de eerste vrouw van stichter Hendrik Seghers en moeder van Pieter Antoon Seghers. Pieter Antoon leidde het bedrijf Seghersgenetics, het varkensveredelingsbedrijf van de groep. Quermia en Hendrik Seghers voerden in het verleden een hevige juridische strijd. Blijkt nu dat Quermia de laatste maanden Seghersgenetics in leven hielp houden. Regelmatig haalde iemand van het bedrijf bij Quermia in Leuven de noodzakelijke cash op. Bankoverschrijvingen waren taboe vanwege het beslag van de banken. Opmerkelijker is echter het verhaal over de recente investering in de Verenigde Staten. Eind vorig jaar begonnen besprekingen met wat overbleef van de Britse sectorgenoot Newsham. Die was in Groot-Brittannië als gevolg van de serie Britse landbouwcrisissen bankroet gegaan. Eind april kondigde een glunderende Pieter Antoon Seghers aan dat de Amerikaanse kleindochter Seghers Genetics USA de activa van het Amerikaanse Newsham had overgenomen voor 0,75 miljoen euro. Dat gebeurde via een lening gefinancierd door Jacqueline Quermia, Filip Ackerman, een gewezen bestuurder van de groep Seghers, en de gebroeders Stefaan en André Himpe van de Brugse bouwonderneming Himpe. De lening werd via het Nederlandse Bucolica toegekend. De investering had plaats toen het Belgische moederbedrijf geen geld meer had om varkensvoer te kopen en er in de VS fondsen ontbraken om de jaarlijkse verplichte audit uit te voeren. Ook de bankkredieten konden niet meer worden terugbetaald. Zo waren er niet alleen de Belgische schulden van ongeveer 6 miljoen euro, maar zat ook de Amerikaanse moeder van Seghers Genetics USA, Seghers Genetics Inc ( SGI), met een schuld van 3,12 miljoen dollar bij de Amerikaanse LaSalle Bank, een dochter van ABN Amro. Die eiste het faillissement van SGI en wordt nu eigenaar van de 67% die SGI bezit in Seghers Genetics USA. Eerder hadden Quermia en haar partners gepoogd hun lening aan Seghers Genetics USA converteerbaar te maken, zodat Seghers België nog slechts 41% zou overhouden in de kleindochter. LaSalle Bank verzette zich echter omdat ze haar pandname niet wilde zien verwateren. Het idee om na het Belgische faillissement in de VS min of meer ongestoord verder te kunnen werken, mislukte dus. Nu LaSalle 67% in Seghers Genetics USA bezit, hebben Quermia en partners gewoon een lening uitstaan op dat bedrijf. Filip Ackerman: "Seghers Genetics USA heeft dankzij die enorme schaalvergroting eindelijk een positieve cashflow. Voor dat bedrijf verandert er door dat faillissement eigenlijk weinig. Wij beschouwen de zaak zeker niet als verloren en praten met LaSalle over een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is."Willy Van Damme [{ssquf}]