WAT VELEN NIET DURVEN.
...

WAT VELEN NIET DURVEN.In de Zaterdag Tijd van 12 oktober 1996 spreekt Hendrik Seghers van de Groep Seghers klare taal. Het gesprek is een voorproefje van een boek met als werktitel De nieuwe economische collaboratie dat hij voorbereidt met een redacteur van Trends. Citaten : "Het Vlaamse establishment collaboreert met een economische bezetter. Er zijn mensen die me al hebben gezegd dat dit Vlaams Blok-praat is. Ik kan u geruststellen : ik ken in die partij niemand, en mijn sympathie ligt niet daar. Maar dat beeld van die nieuwe economische collaboratie, dat vind ik toch wel correct. Ik heb de bezetting meegemaakt, en de gelijkenis is frappant. Er waren ook in de oorlog realpolitiekers die zegden : laat ons de zaak draaiende houden, we moeten toch eten, laat ons beperkt meewerken. Maar van het ene kwam het andere. Vandaag is de dominante economische factor in ons land Franstalig en Brussels. Dat is de economische bezetter. Een goed deel van de overheid collaboreert ermee. De realpolitiekers zeggen : gaan wij Vlaamse elektriciteit maken, neen toch ? Natuurlijk niet. Maar we moeten ons toch eens afvragen of we niet in het verzet moeten. De Witte Brigade, dat is vandaag de GIMV..." "De GIMV is gelukt, ondanks dat het overheidsinitiatief is. En de Vlaamse Milieuholding is misschien aan het lukken, tenminste op voorwaarde dat ze daar beseffen waar hun concurrent/aspirant-overnemer zit. Het probleem is niet een gebrek aan geld ; het is de overheid die weigert de Vlaamse regio de instrumenten te geven die de Vlaamse industrie kunnen verankeren. In de Vlaamse regering zijn er veel mensen tegen de GIMV. Weten die wel wat ze daarmee eigenlijk doen ? Verankering nog meer onmogelijk maken."Hendrik Seghers ondervindt met zijn groep al jaren aan den lijve hoe sterk de lobbymacht is van Tractebel en de dochters van Tractebel ( Electrabel, Distrigas, Watco, Fabricom). Tractebel mag een flink deel van het politieke personeel van de gemeenten de opdrachtgevers via de intercommunales van milieu-uitrusting, verbrandingsovens, waterzuiveringsinstallaties (producten van Seghers) beschouwen als zijn vazallen. In het Gentse woedt op dit moment een homerische en symbolische strijd over verbrandingsovens tussen Watco en Ivago, het intercommunale initiatief waaraan Seghers meewerkt. Tractebel heeft antennes in de twee combinaties, maar vecht het sterkst voor het Watco-project. Ackermans & van Haaren werkt de jongste tijd occasioneel samen met Seghers in milieuprojecten en weet welke trucs Fabricom aanwendt om deze band door te knippen. Wie is Hendrik Seghers ? Een ijzersterke man van het platteland met een gezonde studiekop, een drang naar de oceaan en het zeilen en met nog steeds een stromend idealisme. Traditioneel heeft Hendrik Seghers veel relaties bij de CVP. Jean-Luc Dehaene is een trouwe huisvriend, zeker sedert de tijd dat zijn zoon bootsman was op het jacht waarmee Seghers een wereldvaart deed. Ook de premier zeilde tijdens zijn vakantie korte trajecten mee. Een andere traditionele kompaan is Paul de Keersmaeker, sedert enkele jaren officieel adviseur van Tractebel en Generale Maatschappij. Paul De Keersmaeker is de top-lobbyer van die holdings bij de federale, Vlaamse en communale CVP'ers. Hij zal niet opgeschrikt zijn door het verhaal in De Tijd. Hij kent de meningen van amice Seghers al jaren. HENDRIK SEGHERS (GROEP SEGHERS) De GIMV is de Witte Brigade tegen de ekonomische bezetting van Vlaanderen door franstalige en Brusselse ondernemingen.