Lezen beïnvloedt iemands gedrag en mening. Bij Propaganda buit men met succes deze vaststelling uit.
...

Lezen beïnvloedt iemands gedrag en mening. Bij Propaganda buit men met succes deze vaststelling uit.Bedrijven kunnen via allerlei kanalen met hun klanten communiceren. Maar één van de meest in het oog springende vormen is ongetwijfeld het verspreiden van een eigen, gratis tijdschrift. "Meestal is zoiets een strategische beslissing : bedoeling is het imago te verbeteren of de consument in te lichten over bepaalde, al dan niet nieuwe producten," zegt Gerrit Tulkens van Propaganda. Het Zaventemse communicatieadviesbureau Propaganda maakt sponsored magazines waarmee de klant specifieke marketing- en/of communicatiedoelstellingen wil bereiken. "Het is daarom belangrijk dat samen met de opdrachtgever wordt nagegaan hoe het tijdschrift er moet uitzien qua vorm en inhoud." Tussen dát moment en het ogenblik waarop het afgewerkte product van de persen rolt, ligt alles in handen van Propaganda. In november '94 sloot Gerrit Tulkens, die gespecialiseerd is in editorial management een verstandshuwelijk met de marketingman Gert Van Wichelen. Intussen bestaat de kern van Propaganda uit zes medewerkers. Freelance redacteurs schrijven het grootste deel van de gespecialiseerde artikels. Organisatorisch heeft Propaganda veel weg van een reclame-adviesbureau. Toch beklemtoont Van Wichelen eerder de gelijkenissen met een uitgeverij. "Hier zijn zowel redactie, eindredactie als vormgeving gehuisvest. De klant geeft zijn idee en houdt voor de rest alleen een oogje in het zeil." Dat de doelstellingen sterk variëren, valt op als de Propaganda-realisaties naast elkaar worden gelegd. The Big Idea ( Suzuki Belgium) zet vooral het showaspect van de wagens in de verf. De foto's en artikels in Azimut maken duidelijk dat Renault zich liever vereenzelvigt met stijl en degelijkheid. Eén eigenschap hebben beide gemeen. Net als Texaco Time, Bank en Bedrijf ( Cera-Bank) en Zeker Weten ( Delphi en Fidelitas) zouden ze niet misstaan in de rekken van de krantenwinkel. De oplagen van de Propaganda-bladen schommelen tussen 1200 en 1.300.000 ( Gezellig Wonen) exemplaren. "Wij bezitten de knowhow die de interne redacteur van de bedrijfskrant niet heeft," aldus Gerrit Tulkens. En toch is er veel concurrentie op deze markt : reclamebureaus en commerciële diensten zijn de voornaamste tegenspelers, maar ook drukkerijen proberen hun onbenutte drukcapaciteit wel eens op te vullen met het maken van bedrijfskranten. Tijdens het eerste verlengde boekjaar '95 bedroeg de omzet 15 miljoen frank. Netto liet het bedrijf een verliescijfer optekenen, maar dat was volgens Van Wichelen vooral te wijten aan de grote investeringen in infrastructuur. "Nu die optimaal renderen, moet de voor '96 geschatte omzet van 40 miljoen frank ervoor zorgen dat we break-even draaien," voorspelt Van Wichelen.GERT VAN WICHELEN EN GERRIT TULKENS (PROPAGANDA) Wij werken zoals andere uitgeverijen, maar dan voor een specifiekere doelgroep.