Sinds de oprichting van het Centre de Recherches et Investigations Epidermiques et Sensorielles (CE.R.I.E.S.), dat al vanaf 1991 door Chanel wordt gefinancierd, brengt het merk nu voor het eerst 26 producten (de gamma 'Précision') die het resultaat zijn van research rond de gezonde huid in de laboratoria van Neuilly bij Parijs. Het bestaande assortiment wordt niet helemaal overboord gegooid, maar met de nieuwe lijn neemt Chanel toch een heel belangrijke bocht.
...

Sinds de oprichting van het Centre de Recherches et Investigations Epidermiques et Sensorielles (CE.R.I.E.S.), dat al vanaf 1991 door Chanel wordt gefinancierd, brengt het merk nu voor het eerst 26 producten (de gamma 'Précision') die het resultaat zijn van research rond de gezonde huid in de laboratoria van Neuilly bij Parijs. Het bestaande assortiment wordt niet helemaal overboord gegooid, maar met de nieuwe lijn neemt Chanel toch een heel belangrijke bocht.Hiermee sluit het merk aan bij twee algemene trends in de sector van de schoonheidsproducten: individualisering en wetenschappelijke argumentatie. Rekening houdend met de resultaten van klinische en fundamentele onderzoeken van CE.R.I.E.S., uitgevoerd onder leiding van professor-dermatoloog Erwin Tschachler, is de nieuwe lijn van Chanel gebaseerd op de geïndividualiseerde diagnostiek van het huidprofiel."Een van de belangrijkste doelstellingen van het laboratorium op dit moment is een betere classificatie van de verschillende huidprofielen," zegt Jean-Claude Le Joliff, bioloog en directeur 'recherche et prospective' bij Chanel. Dat gebeurt via een klinische benadering (observatie van de gevallen), ondersteund door technieken uit de biometrologie (meting van parameters op het huidoppervlak) en biometrische statistieken.Wie een parfumerie binnenstapt om iets van Chanel te kopen, zal voortaan heel precieze vragen moeten beantwoorden over de toestand van het huidoppervlak (gehalte aan huidsmeer en graad van dehydratatie), over de gevoeligheid (voor producten en voor de omgeving, neiging tot huiduitslag en reactie op de zon) en over ouderdomsverschijnselen (ongelijkmatige tint, verlies van stevigheid, rimpels, verzakkingen en blauwe kringen). Op basis van de antwoorden worden daarna bepaalde Précision-producten voorgeschreven, want niet ieder product van de gamma is geschikt voor elk huidprofiel.Voorlopig bestudeert CE.R.I.E.S. alleen de huid van de vrouw, die sterk verschilt van de mannelijke huid. Maar daarin zal verandering komen, zo wordt ons verzekerd. "De verschillende types van onderzoek (cosmetisch en dermatologisch) kunnen niet van elkaar gescheiden worden," aldus professor Tschachler. De twee types van research worden sterk bepaald door de fysiologie van de huid: wat zich in een normale huid afspeelt, de functie van de verschillende onderdelen van de huid en hoe de interactie tussen die onderdelen verloopt.De dermatoloog bestudeert de pathologie van de normale huid, de cosmetist probeert de normale werking van de huid in stand te houden door onder meer haar weerstand tegen omgevingsfactoren te versterken. De opdracht van CE.R.I.E.S. bestaat erin te onderzoeken hoe een gezonde huid reageert op de omgeving. Dit onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met het laboratorium van de universiteit van Wenen, waar professor Tschachler dermatologie doceert.Het laboratorium van Neuilly, dat overigens voortdurend contact onderhoudt met andere onderzoekscentra buiten Frankrijk, stelt dus geen formules voor verzorgingsproducten samen en bestudeert ook niet de effecten van een bepaald product op de huid; met deze aspecten houden de cosmetische en farmaceutische bedrijven zich bezig. CE.R.I.E.S. maakt de resultaten van zijn onderzoek wel bekend aan de buitenwereld, onder meer via de publicatie 'Skin News' die verstuurd wordt naar zowat 5000 dermatologen over de hele wereld."Wij weten hoe de huid functioneert, en de commerciële merken weten alles over de effecten van producten op de huid. Maar een betere kennis van de werking van de huid leidt natuurlijk ook tot betere manieren om ze te beschermen en te behandelen," benadrukt Tschachler. "De huid zelf beschikt over enorme mogelijkheden om zich te beschermen. Cosmetische producten helpen een gezonde huid om zich aan te passen aan omgevingsfactoren zoals kou, rook, airconditioning, enz.; de dermatologie daarentegen houdt zich bezig met de problemen van de huid (pathologie) die niet opgelost kunnen worden door de huid zelf. De cosmetiek probeert die problemen te voorkomen."Volgens professor Tschachler doet de cosmetiek steeds meer een beroep op wetenschappers om fenomenen te verklaren die ze uitsluitend uit eigen ervaring kende, en om het rendement van haar vroegere kennis en de doeltreffendheid van haar producten te verbeteren. Hij vindt trouwens dat het dermatologisch onderzoek altijd meer invloed op de cosmetiek heeft gehad dan omgekeerd.De consument zal ongetwijfeld vragen stellen bij de banden tussen de wereld van geneeskunde en wetenschap enerzijds en de cosmeticamerken anderzijds. Deontologisch gezien mag een universiteitsprofessor of een arts onderzoek doen voor een handelsmerk, op voorwaarde dat bekend is wie zijn werk financiert en dat de research zeker niet tendentieus is. "In de toekomst zullen de industrie en de universiteiten nog nauwer samenwerken," onderstreept professor Tschachler. "De twee sectoren hebben immers steeds meer belangstelling voor dezelfde kennis, die door de ene gefinancierd wordt en door de andere uitgediept. Maar de research mag zeker nooit beïnvloed worden; deze garantie moet altijd duidelijk zijn."CE.R.I.E.S. wordt gefinancierd door Chanel, maar blijft autonoom. Met andere woorden, professor Tschachler bepaalt zelf de inhoud en de regels van zijn research. Jean-Claude Le Joliff formuleert het zo: "Meer dan tien jaar al, nog vóór de oprichting van CE.R.I.E.S., plukken wij bij Chanel de vruchten van het wetenschappelijk dermatologisch onderzoek, terwijl we voordien heel lang empirisch en bijna artisanaal hebben gewerkt. Mijn taak bestaat erin zo snel mogelijk de vorderingen op te vangen waarmee we in het laboratorium aan de slag kunnen, en die om te zetten in toepassingen voor producten."Voor Chanel produceert het laboratorium kennis over de fysiologie van de huid; het nauwe contact tussen CE.R.I.E.S. en de onderzoeksteams van Chanel maakt het mogelijk dat alles in producten om te zetten. Volgens Le Joliff richten patiënten van dermatologen zich niet meer alleen tot hun arts voor specifieke dermatologische problemen, maar ook voor vragen inzake cosmetiek: rimpels, kleurverschillen, enz.We konden niet achterhalen welk budget Chanel uittrekt voor het laboratorium in Neuilly, maar het moet wel gaan om een aanzienlijk bedrag. Of de investering rendabel is, valt na tien jaar werking voorlopig moeilijk in te schatten. "Toch beginnen we stilaan een return van onze investeringen te zien." zegt Le Joliff.De lancering van Précision is een onderneming van formaat. Het betekent niet alleen een radicale vernieuwing van de volledige gamma van Chanel. Ook de deskundigheid van de verkoopsters in parfumeriezaken en in de boetieks van Chanel speelt voortaan een grote rol; vooral hun kennis van de fysiologie van de huid is belangrijk. Chanel spreekt nu trouwens van 'schoonheidsconsulenten'. Is dit geen glibberig terrein? "Er zijn heel grote inspanningen geleverd voor een degelijke opleiding," verzekert Jean-Claude Le Joliff.En hij besluit: "De industrie zoekt al geruime tijd toenadering tot de wetenschap, maar tegenwoordig maken de snel roterende verbruiksgoederen steeds meer een tussenkomst van de wetenschappers zelf noodzakelijk. Dat leidt tot positieve interactie van disciplines in aangrenzende domeinen, waar we in het verleden als zwijgende versteende beelden naar elkaar zaten te kijken."SERGE VANMAERCKE