Verf om schepen te schilderen bevat vaak een pesticide dat de algengroei op de romp moeten tegengaan: Tributhyltin of TBT. Maar het product vervuilt de havens. Vooral in de buurt van scheepswerven ligt de concentratie van TBT in het slib boven de norm. Onder druk van de publieke opinie pleit de International Maritime Organisation ( IMO) nu voor een wereldwijd verbod tegen 2003. Ondertussen trok Vlaams minister van Mobiliteit en Openba...

Verf om schepen te schilderen bevat vaak een pesticide dat de algengroei op de romp moeten tegengaan: Tributhyltin of TBT. Maar het product vervuilt de havens. Vooral in de buurt van scheepswerven ligt de concentratie van TBT in het slib boven de norm. Onder druk van de publieke opinie pleit de International Maritime Organisation ( IMO) nu voor een wereldwijd verbod tegen 2003. Ondertussen trok Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en Energie Steve Stevaert ( SP) 150 miljoen frank uit om het TBT-probleem in kaart te brengen. Vanuit het Limburgse Lummen richt Milieu Engineering Technologie Innovatie Service ( Metis) nu zijn aandacht op de TBT bevattende black spots. "Wij hebben net een contract ondertekend met het Duitse Zennex om hun TBT-reinigingstechniek op de Benelux-markt te vertegenwoordigen," zegt Mark Adriaensens, directeur van Metis. "In hun procédé zit een stuk van onze knowhow inzake slibontwatering. Metis is actief in de behandeling van afvalwaters, slib en lucht. Wij zijn een bedrijf dat met eigen installaties in situ tests uitvoert, studiewerk verricht, installaties bouwt en oplevert, en voor de nazorg en eventueel ook voor de uitbating kan instaan." De voorbije jaren bouwde Metis een veertigtal zuiveringsinstallaties. "De meeste firma's in deze sector beperken zich tot verkoop of verhuur van installaties, consultancy of engineering. Wij pakken problemen aan van A tot Z. Maar een afvalbehandelaar is Metis niet. In eerste instantie verkopen wij technologie. Maar wij zijn met de nodige vergunningsaanvragen bezig. In Bremen zullen Metis en zijn Duitse partner op één jaar tijd 80.000 ton TBT-slib behandelen," vertelt Adriaensens. In Zeebrugge, waar Metis nu een oplossing aanbiedt, gaat het om de helft. "Technisch gezien is TBT-slib geen moeilijk product. Onze troef is de procestechnologie, die continu meer dan twintig kubieke meter per uur kan verwerken. Andere - bacteriologische - reinigingstechnieken vergen meer tijd," verzekert Adriaensens.Metis werd in 1993 opgericht door Karel Lavigne, die ook al tekende voor de start van European Filter Corporation, een industriële toeleverancier op het vlak van filtratietechnieken. Voor 1999 wordt een groepsomzet van 220 miljoen frank (met 35 werknemers) verwacht. Metis heeft samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ( Vito) een onderzoeksproject lopen voor een continue biologische zuivering op dragermateriaal en ontwikkelde samen met een Duits bedrijf een vacuümindampinginstallatie voor de behandeling van zout afvalwater.