De Brusselse systeemintegrator Steria Benelux heeft een vzw Steria Sport & Leisure opgericht. "We hebben golfers, tennissers, vissers, joggers. We geven die vzw een subsidie. Hij bevordert de communicatie onder het personeel," glimlacht chief executive officer (CEO) RenéLuyckx van Steria Benelux. In een jaar dat er volgens Agoria 6000 jobs zijn verdwenen in de Belgische informatica- en telecomsector, kan de ploeggeest wat pep gebruiken.
...

De Brusselse systeemintegrator Steria Benelux heeft een vzw Steria Sport & Leisure opgericht. "We hebben golfers, tennissers, vissers, joggers. We geven die vzw een subsidie. Hij bevordert de communicatie onder het personeel," glimlacht chief executive officer (CEO) RenéLuyckx van Steria Benelux. In een jaar dat er volgens Agoria 6000 jobs zijn verdwenen in de Belgische informatica- en telecomsector, kan de ploeggeest wat pep gebruiken. De nieuwe CEO had begin 2002 nog een andere noot te kraken. Het Franse Steria had in december 2001 de veel grotere Integris-groep overgenomen. Dat was de dienstenactiviteit van de Franse computerbouwer Bull. "De integratie is in het afgelopen jaar met succes doorgevoerd, ook in België," zegt Luyckx (48), een Vlerick-alumnus en schaakliefhebber, die na veertien jaar Siemens in 2000 bij Integris de Outsourcing en Support Services was gaan superviseren. Steria zal zich de overname anders hebben voorgesteld. "Eind 2001 dachten we nog dat er informatici te weinig waren, vandaag zitten er spontane cv's in mijn bus," zegt Luyckx. Het is een ander metier geworden. "Wie vroeger de juiste profielen in huis had, kon aan God en iedereen verkopen. Nu zit daar geen winst meer in. Daarom hebben we onze organisatie omgegooid en zijn we zeer gericht gaan verkopen in specifieke niches. De combinatie van beveiliging en integratie bijvoorbeeld," zegt Luyckx. Steria werkt nog met 280 eigen mensen, plus 10 à 15 subcontractors. Dat is veertig man minder dan een jaar geleden. In 2001 boekte het toenmalige Integris Belux nog zowat 10 % nettoverlies op zijn omzet. In 2002 maakt het nieuwe Steria Benelux evenmin winst, maar Luyckx kan zich optrekken aan een paar puike prestaties. De veel actievere aanpak heeft een mooi outsourcingcontract bij een bank van de KBC-groep opgeleverd en onlangs nog een lot van het felbevochten zevenjarige contract voor het Communicatiecentrum van de Federale Fiscaliteit (CCFF), goed voor 500.000 à 600.000 euro in de eerste fase. Steria doet er de integratie met de IBM-, Siemens- en Bull-mainframes. Zeer recent verkocht Steria een werkstroom en documentbeheersysteem aan Gial (de informaticapoot van de stad Brussel), een contract van één miljoen euro in een van zijn uitverkoren niches. In januari nam de Europese Commissie in Luxemburg het Eurodac-systeem van Steria in gebruik. De vergelijking van vingerafdrukken moet 'asielwinkelen' binnen de Schengenlanden onmogelijk maken. "Voor integratie van biometrie zijn we binnen Steria het competentiecentrum," zegt Luyckx. Nog in de beveiligingssfeer levert Steria het systeem dat in elf pilootgemeenten de eerste elektronische identiteitskaarten helpt uitreiken. Wellicht kan Steria begin 2004 uitkijken naar een veel groter contract, als de kaart in de overige 578 gemeenten wordt geïntroduceerd. Mooie prestaties dus, maar knippen in de kosten blijft de boodschap. "Minder vierkante meters, kleinere bedrijfswagens," zegt Luyckx, die angstvallig het orderboekje opvolgt. "Er zijn klanten die met miljoenen aan licenties in hun la liggen, maar toch het project niet willen starten waarvoor die licenties gekocht zijn." Eén lichtpuntje: Steria puurt bijna 3 miljoen euro aan inkomsten uit infrastructuur voor het elektronisch stemmen op 18 mei. Die winnaar is dus al bekend. B.L."Klanten laten voor miljoenen licenties in hun lade liggen."