Verleden week drong de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide aan op een verdere verdieping van de Westerschelde. Volgens de schepen is deze operatie (naast de eerdere werken, die de voorbije zomer werden beëindigd) noodzakelijk voor de concurrentiepositie van de Antwerpse haven.
...

Verleden week drong de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide aan op een verdere verdieping van de Westerschelde. Volgens de schepen is deze operatie (naast de eerdere werken, die de voorbije zomer werden beëindigd) noodzakelijk voor de concurrentiepositie van de Antwerpse haven. Antwerpen kon tot vorig jaar hoogstens de zogenaamde Panamax-schepen van 4500 TEU (één TEU is het equivalent van een twintigvoetcontainer) ontvangen. Volgens Joeri Tielemans van het Antwerpse havenbestuur is dat vandaag "probleemloos" mogelijk voor schepen van 5400 TEU. Hij rekent er trouwens op dat ook 6000 TEU-schepen de haven aandoen. Toch zou een verdere verdieping de doorgang van deze en grotere schepen vlotter doen verlopen. Volgens Honoré Paelinck, gedelegeerd bestuurder van Port & Transport Consulting, kan men echter niet tot in het oneindige blijven verdiepen. "Is het nodig dat supergrote schepen die gas vervoeren in Antwerpen aanmeren, terwijl het perfect mogelijk is dat product met de pijpleiding uit Rotterdam aan te voeren?" suggereert Paelinck. "Een realistische kosten-batenanalyse voor een verdere verdieping lijkt op zijn plaats." De rederijen dringen nochtans aan op een verdere verdieping. Logisch, redeneert Paelinck. Immers: "Zij zitten opgescheept met te grote vaartuigen, waarvan ze slechts ná de bouw beseften dat ze amper inzetbaar zijn. Er is immers slechts een beperkt aantal Europese havens die dergelijke schepen kunnen ontvangen. Bijgevolg vreesden de rederijen dat ze zouden stoten op enkele sterke havenbesturen. Vandaar dat Antwerpen onder druk werd gezet door grote klanten: als de grote schepen niet konden aanmeren, zouden ook de kleinere varianten wegblijven."De transporteconoom erkent het belang van Antwerpen voor de rederijen. "De afstand Kyoto-Antwerpen is relatief gezien even groot als Kyoto-Rotterdam," zegt hij. "Vandaar dat Antwerpen, dat in tegenstelling tot Rotterdam en Zeebrugge nog goede achterlandverbindingen heeft, een populaire bestemming kan worden."Onder meer daarom is een assertieve houding op zijn plaats. "Vandaag laat Antwerpen zich chanteren," aldus Paelinck. "De stad doet aan prijsconcurrentie met andere havens. Zeebrugge en de Scheldestad hebben begrepen dat ze beter hun krachten bundelen. Antwerpen en Rotterdam kunnen ook verstandig redeneren en onderling afspreken niet aan prijsdumping te doen. De rederijen zijn immers al bij al vragende partij."