Een haven leeft in de eerste plaats van de trafiek die ze weet aan te trekken. Emmanuel Van Damme weet er alles van. Een jaar geleden werd hij de CCO (chief commercial officer) van de haven van Zeebrugge. Een job vol uitdagingen.
...

Een haven leeft in de eerste plaats van de trafiek die ze weet aan te trekken. Emmanuel Van Damme weet er alles van. Een jaar geleden werd hij de CCO (chief commercial officer) van de haven van Zeebrugge. Een job vol uitdagingen. Wat waren de belangrijkste drie momenten in het voorbije jaar? EMMANUEL VAN DAMME. "Eén: de overname door de Cosco-groep van de aandelen in de deepsea containerterminal eind januari 2018. Twee: de beslissing in de achterhaven in bijkomende terminalcapaciteit te voorzien voor de overslag van nieuwe wagens en high & heavy materiaal, waardoor we verder kunnen groeien. Drie: de opening van de snelweg A11, waardoor de haven beter en op een veilige manier bereikbaar is." Wat hebt u geleerd? VAN DAMME. "Ik heb geleerd dat je in de maritieme logistieke sector veel geduld moet hebben als over infrastructuurwerken moet worden beslist. Er is ook veel geduld nodig om met Chinese partners tot een akkoord te komen." Kwam u voor verrassingen te staan? VAN DAMME. "Ja. De onduidelijkheid over de uitvoering van de brexit heeft me verrast. Er zijn nieuwe handelsakkoorden nodig. Gelukkig blijven onze volumes voor het Verenigd Koninkrijk vrij stabiel, maar in de autosector zou de verkoop weleens kunnen dalen." Tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge weerklinken sirenenzangen. VAN DAMME. "Er wordt al enige tijd in de schaduw gewerkt aan samenwerkingsvormen. Te veel lawaai in de media zorgt er soms voor dat projecten met de stille trom worden afgevoerd. De samenwerking met de Antwerpse collega's is zeer goed. Maar laat ons niet vergeten dat verschillende logistieke actoren in beide havens actief zijn." Een jaar geleden zei u: "De grootste uitdaging voor Zeebrugge bestaat erin in het segment van de diepzeecontainers op de radar van de rederijen te brengen." Is dat gelukt? VAN DAMME. "Dat is gelukt met dank aan de investering van Cosco in Zeebrugge. Cosco Shipping Ports Zeebrugge Terminal beschikt nu over een state of the art terminal met een vlotte toegankelijkheid. Deze week kwam de CMA CGM Antoine de Saint Exupéry in de haven aan, met 400 meter lang en 59 meter breed het grootste containerschip dat in Zeebrugge ooit aanliep. Zulke gebeurtenissen gaan niet onopgemerkt voorbij." U pleitte een jaar geleden ook voor meer aanwezigheid in het buitenland. Hoever staat u daarmee? VAN DAMME. "Er is interesse van enkele grote Chinese groepen om verder te investeren in de haven. Daarnaast werken we ook aan nieuwe projecten in Japan en de Verenigde Staten." Heeft de haven Zeebrugge behoefte aan nieuwe infrastructuur? VAN DAMME. "Absoluut. Deze maand is beslist dat er een nieuwe zeesluis komt, en net voor de zomer opent het nieuwe cruisegebouw in de haven. Daarnaast zijn belangrijke nieuwe werken gestart aan de kaaimuren en worden in de achterhaven nieuwe terminals aangelegd." Hoe is het met uw work-lifebalans gesteld? VAN DAMME. "'s Avonds ben ik wat later thuis, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt door qualitytime met het gezin. Met vrienden een partijtje golf spelen of een voetbalmatch bijwonen geeft me ook extra energie."