In deze Atlas van de Mondiale Risico's onderscheiden we vijf grote thema's: geopolitieke conflicten, overheidsschulden, klimaatverandering, demografie en inflatie. Een snelle blik leert dat Afrika de gevaarlijkste regio is, terwijl Noord-Amerika relatief onaange...

In deze Atlas van de Mondiale Risico's onderscheiden we vijf grote thema's: geopolitieke conflicten, overheidsschulden, klimaatverandering, demografie en inflatie. Een snelle blik leert dat Afrika de gevaarlijkste regio is, terwijl Noord-Amerika relatief onaangetast lijkt. Dat lijkt misschien paradoxaal, maar we moeten de kaarten breder bekijken dan vanuit een strikt geografisch oogpunt. Enerzijds is er een wisselwerking tussen de vijf onderzochte risico's. De opwarming van de aarde heeft demografische gevolgen en de energietransitie vergt zware investeringen en dus schulden. Anderzijds vereisen deze risico's preventieve maatregelen op supraregionale of zelfs mondiale schaal. Het heeft geen zin de beste van de klas te zijn, de juiste kleur te hebben op een of meer van onze kaarten, als de algemene resultaten onvoldoende zijn. Als tientallen staten hun schulden niet betalen, zullen hun schuldeisers, soms aan de andere kant van de wereld, de gevolgen dragen. Als de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, zullen de inspanningen van dit of dat land volkomen zinloos blijken. De vijf kaarten tonen vijf kanten van een wereld in gevaar. En die gevaren kunnen alleen worden overwonnen door brede samenwerking.