In onze huidige samenleving moeten de beleidsverantwoordelijken hoe langer hoe meer myten hanteren om het maatschappijmodel van de sociaal-demokratie in stand te houden. Vooral de socialistische partijen zijn daarin kampioenen.
...

In onze huidige samenleving moeten de beleidsverantwoordelijken hoe langer hoe meer myten hanteren om het maatschappijmodel van de sociaal-demokratie in stand te houden. Vooral de socialistische partijen zijn daarin kampioenen.Myten hebben altijd bestaan, maar ze moeten wel verwijzen naar de realiteit. Gebeurtenissen die men niet begreep, werden vroeger toegeschreven aan God. Vandaag geloven we niet meer in de fiktie omdat wij, en vooral de politici, niet meer geloven in de werkelijkheid. De hedendaagse myten zijn dan ook zwak en broos ; ze kunnen de konfrontatie met de waarheid niet aan.MANIPULATIE.Deze regering maakt een belangrijke beleidsprioriteit van de zogeheten bestrijding van de kansarmoede, maar ze vertrekt van een foutieve analyse en van verkeerde cijfers. Het algemeen verslag over de armoede is een voorbeeld van een weinig wetenschappelijke aanpak en van manipulatie van gegevens, maar het past perfekt in en voor het huidige regeringsbeleid.De myte van 6 procent armen kan de toets met de werkelijkheid niet aan. Tot op heden heeft geen enkele politicus in het parlement de belangrijke vraag gesteld naar de herkomst en de juistheid van deze 6 procent. Ernstige wetenschappers (de Europass-studie), die geen handlangers zijn van een dominante partij, besluiten dat het werkelijke cijfer veeleer in de buurt ligt van 3,2 procent. Dit is zowat het laagste cijfer van de hele wereld...Daarenboven stellen deze onderzoekers dat men dit cijfer niet meer kan verminderen, zelfs niet met de inzet van nog veel meer (alleen financiële) middelen. Ondanks dit prachtige resultaat blijven vooral de socialisten en de vakbonden toch aandringen op meer materiële middelen voor de zogenaamde strijd tegen de kansarmoede. Wie stelt vragen nopens andere, meer efficiënte middelen om iets te doen aan de échte maatschappelijke en persoonlijke oorzaken van armoede ?PARTIJBELANG.Ik durf beweren dat de huidige politieke keuzen algemene armoede creëren, die men dan verder "herverdeelt" tot een algemene vermindering van welvaart en welzijn. Het huidige maatschappijmodel werkt afhankelijkheid en behoeftigheid in de hand. De materiële solidariteit is een alibi geworden ; ze bereikt hoe langer hoe minder haar doelstellingen.Misschien zal men nieuwe myten moeten lanceren bij de nakende hervorming van de sociale zekerheid ? Het is nochtans een bewezen feit dat de sociale zekerheid, met de resultaten die nu geboekt worden, haar grenzen bereikt heeft inzake armoedebestrijding.Een eveneens door de socialisten gelanceerde en blijkbaar elektoraal lonende myte is het zogeheten huisvestingsprobleem. Sommigen beweren dat er nog steeds een tekort is aan betaalbare, gezonde woningen maar de modale burger konstateert dat zowat overal goede huizen en appartementen te huur of te koop staan. De immobiliënsektor ervaart dat alle prijzen dalen en dat er een belangrijke (en groeiende) leegstand is, maar de socialisten blijven verder op staatskosten woningen bouwen... Of hoe het partijbelang primeert boven het algemeen belang.VEILIGHEID.In het jongste nummer van Justitiële Verkenningen, uitgegeven door het Nederlands ministerie van Justitie, stellen onderzoekers dat de welvaartsstaat opgevolgd zal worden door een veiligheidsstaat. Het World disasters report 1995 bevestigt dit standpunt : nooit tevoren kende de wereld zoveel oorlogen als nu.Ook de onrustwekkende stijging van de zogenaamde "kleine" kriminaliteit is een belangrijke faktor. En dan durft vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Vande Lanotte verklaren dat de angst van de mensen om 's avonds op straat te komen niet te wijten is aan de kriminaliteit, maar dat ze gewoon bang zijn om te vallen...ILLUZIE.Myten zijn meer en meer noodzakelijke instrumenten geworden om de macht te behouden. Door de uitzonderlijk talrijke overheidsinterventies (een aantal regeringen zoals in geen enkel ander land, een eindeloze stroom van veelal slordig opgestelde wetten, dekreten en reglementeringen), die nog elke dag toenemen, wekt men de illuzie dat de overheid de problemen oplost. Niets is echter minder waar. In feite is dit een relevant bewijs dat de politieke overheden hoe langer hoe minder vat hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen. En het einde van deze neergang is nog lang niet in zicht.Door voortdurend in alle ter beschikking staande media te prediken over demokratie, solidariteit en verdraagzaamheid, trekt men een rookgordijn op rond de werkelijke problemen. Met een groeiend gevoel van angst en frustratie moeten alle hulpvragers en maatschappelijk assistenten dag aan dag deze fundamenteel foutieve evolutie konstateren en ondergaan.De rekening komt later en zal door alle burgers betaald moeten worden. De myten die vandaag de dag gehanteerd worden, zijn pure utopieën : vals, onmenselijk en gevaarlijk voor de toekomst van onze mensen en vooral van de kansarme burgers.PIET CLEEMPUTPiet Cleemput is maatschappelijk assistent en hoofddeskundige bij de rechtbank in Dendermonde.