In België lijden ruim 200.000 mensen aan dementie. Experts verwachten dat dat aantal, mede door de sterk toenemende vergrijzing, tegen 2060 zal verdubbelen. Cynisch genoeg kan dat bijzonder goed nieuws zijn voor bedrijven uit de zorgsector die nieuwe technologie ontwikkelen voor die groeiende markt. Dat gaat bijvoorbeeld om producten en diensten die licht dementerende patiënten toelaten langer thuis te blijven wonen, iets waar zowel de patiënt als de maatschappij bij wint.
...