In januari van dit jaar werd Jan De Clercq, gedelegeerd bestuurder van Etn. G. Champagne in Sint-Truiden, voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg. Sinds kort zit hij ook de Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid voor, in opvolging van Henri Persin (Jaarbeurs van Vlaanderen, Gent). De Vlaamse Kamers vertegenwoordigen samen ruim vijfduizend kmo's en grote ondernemingen in Vlaanderen.
...

In januari van dit jaar werd Jan De Clercq, gedelegeerd bestuurder van Etn. G. Champagne in Sint-Truiden, voorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg. Sinds kort zit hij ook de Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid voor, in opvolging van Henri Persin (Jaarbeurs van Vlaanderen, Gent). De Vlaamse Kamers vertegenwoordigen samen ruim vijfduizend kmo's en grote ondernemingen in Vlaanderen. Jan De Clercq (43 j.) wil zich op Vlaams en provinciaal niveau profileren als een verzoener om de slagkracht van de Kamers als representatieve en onafhankelijke bedrijvenorganisaties te verhogen. Hij wil zich niet uitlaten over de fusie van drie West-Vlaamse Kamers (Roeselare, Tielt en Kortrijk) en het aangekondigd samensmelten van Dendermonde en Ninove. "Als dergelijk samengaan de efficiëntie naar de leden toe verbetert, juichen we dat uiteraard toe," vindt De Clercq. Op dat niveau ziet hij voor zichzelf een coördinerende rol : "Informatie-uitwisseling tussen de Kamers, zodat elke Kamer niet opnieuw het wiel moet gaan uitvinden. Allen samen zullen we wat meer vaart moeten geven aan de overkoepelende Vereniging van Vlaamse Kamers en meer lijn proberen te krijgen in gezamenlijke standpuntbepalingen. Met respect voor diversiteit en eigenheid van de regio's."In Limburg mag er dan wel één enkele Kamer zijn, het is een publiek geheim dat de verhouding met die andere werkgeversorganisatie VKW-Limburg jarenlang onderkoeld was. "Onze provincie geeft naar buitenuit een nogal verwarde indruk," zegt Jan De Clercq, "daarom wil ik in Limburg met onze verjongde Kamer ijveren voor een gezonde verstandhouding tussen alle werkgevers. Ik merk dat de versplintering nadelig is voor Limburg. Laten we dus over specifieke verschillen heen van de Kamer, VKW en ook NCMV, veeleer benadrukken wat ons bindt dan te focussen op standpunten die ons verdelen. Er valt in Limburg immers zo veel te doen, dat we er best met verenigde krachten aan werken. Het Prioriteitenplan voor Limburg, dat werkgevers samen met de vakbonden en de Boerenbond opstelden, bewijst dat dit mogelijk is." Jan De Clercq is handelsingenieur ( Ruca) en werd in 1991 na een management buy out de topman van G. Champagne (530 miljoen omzet, 207 werknemers). Het bedrijf, met LIM als minderheidsaandeelhouder, is actief op twee terreinen : openbare boven- en ondergrondse nutsleidingen (hoog- en laagspanninglijnen, openbare verlichting, gas, telecommunicatie) en is bezig met het uitbouwen van een nieuwe divisie (stroomgeneratoren en warmtekrachtkoppeling) die zich meer op export zal richten. Voordat hij in 1988 directeur werd van de familiale onderneming G. Champagne, was De Clercq verantwoordelijk voor onroerend goed in Europa, de VS en Canada, van Philips Pensioenfonds. Hij bestempelt zichzelf als een pragmatisch ondernemer : "Nuchter en praktijkgericht, zonder aan te leunen bij een of andere managementgoeroe. En voor het overige : als je een actief bedrijfsleider bent en daarnaast geëngageerd in sociaal-economische verenigingen, dan gaat de overblijvende tijd naar het gezin." JAN DE CLERCQ (VERENIGING VAN VLAAMSE KAMERS VOOR HANDEL EN NIJVERHEID) Diversiteit en samenwerking tussen werkgeversorganisaties moet kunnen samengaan.