De consolidatie in de sector van de verzekeringsmakelaars gaat onverminderd voort. Grote makelaars zoals Vanbreda en Marsh slorpten recentelijk kleinere sectorgenoten op, respectievelijk L. Van Paeschen & Co en Trade Insure, een specialist in kredietverzekeringen. En begin dit jaar gingen in Antwerpen de makelaars Induver en Group Verbaet samen. Met de fusie versterkt Induver, dat ook kantoren in Gent en Hasselt heeft, zijn positie in de top tien van Belgische verzekeringsmakelaars.
...

De consolidatie in de sector van de verzekeringsmakelaars gaat onverminderd voort. Grote makelaars zoals Vanbreda en Marsh slorpten recentelijk kleinere sectorgenoten op, respectievelijk L. Van Paeschen & Co en Trade Insure, een specialist in kredietverzekeringen. En begin dit jaar gingen in Antwerpen de makelaars Induver en Group Verbaet samen. Met de fusie versterkt Induver, dat ook kantoren in Gent en Hasselt heeft, zijn positie in de top tien van Belgische verzekeringsmakelaars. "En dat in een jubileumjaar", glundert Herwig Verstraeten, gedelegeerd bestuurder van Induver Antwerpen. Hij richtte de onderneming 25 jaar geleden op samen met de vennoten Freddy Van Driessen (Induver Gent) en Marcel Vanstiphout (Induver Hasselt). De drie kantoren zijn aparte entiteiten, maar werken nauw samen onder dezelfde merknaam. "In 1990 was de makelarij voor bedrijfsverzekeringen nog een aantrekkelijke markt", blikt Verstraeten terug. "De voorbije jaren is het een verzadigde markt geworden." De markt voor bedrijfsverzekeringen groeit nauwelijks nog en kampt bovendien al een hele tijd met dalende premies. Wie als makelaar wil groeien, moet klanten afpakken van de concurrentie of overnames doen. "Onze kantoren in Gent en Hasselt zijn recentelijk ook gegroeid door overnames. Maar voor Antwerpen is dit de eerste externe operatie in 25 jaar. Wij zijn altijd wel organisch blijven groeien. In de beginjaren met 10 procent per jaar, de voorbije jaren gemiddeld met enkele procenten per jaar." De consolidatie in de sector wordt versneld door de MiFID-regelgeving, die gepaard gaat met veel formele verplichtingen en bureaucratie. "De opgelegde transparantie over onze vergoedingen verplicht makelaars, meer dan vroeger, om verzekeringstechnisch reële en meetbare toegevoegde waarde te bieden", zegt Verstraeten. "Vroeger waren makelaars vooral tussenpersonen voor het afsluiten van polissen en de behandeling van schadegevallen. Vandaag is het beroep geëvolueerd naar proactief, gespecialiseerd advies en risicobeheer." Van een verzekeringsmakelaar die voor ondernemingsklanten werkt, eist zoiets specialisatie. "Wij mikken vooral op middelgrote bedrijven. Om die te bedienen heb je productspecialisten nodig, en tools voor ICT, risicomanagement en preventiebeleid. De fusie met Group Verbaet biedt een uitgelezen kans om kennis te bundelen en investeringen gezamenlijk te dragen." "Samen heb je nu eenmaal bredere schouders", beaamt Jean-Luc Verbaet. "Belangrijk is dat beide bedrijven complementair zijn. De klantenportefeuilles en specialisaties vullen elkaar aan." Induver Antwerpen heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de transportsector. Zo ontwerpt het zelf pakketpolissen voor autocar- en autobusbedrijven en voor familiale transportfirma's. De Group Verbaet heeft dan weer een aparte afdeling maritieme verzekeringen. "We hebben belangrijke knowhow in de verzekering van zowel goederen als schepen, vooral dan kust- en binnenscheepvaart", zegt Verbaet. De Group Verbaet werd in 1949 opgericht door Maurice Verbaet, de vader van Philippe en Jean-Luc Verbaet. Het bedrijf mikte aanvankelijk vooral op particuliere klanten, maar nam in het midden van de jaren zeventig de bocht naar bedrijven. Momenteel zijn kmo's (vanaf 20 tot 25 personeelsleden) goed voor 85 procent van de omzet. De twee Antwerpse kantoren smelten samen onder de naam Induver. Na de fusie zal de groep Induver meer dan 100 medewerkers (onder wie 60 in Antwerpen) en een gezamenlijk inkomen van meer dan 13 miljoen euro tellen. "Door samen te gaan vergroten we de mogelijkheden om organisch te groeien", zegt Verbaet. "We gaan investeren in een team van taksspecialisten. We willen onze klanten een gespecialiseerde kennis op hoog niveau bieden. Verzekeringstechnisch moeten onze mensen beter zijn dan die van de verzekeraars. Ook de concentratie van ICT-investeringen in één kantoor biedt ontegensprekelijk schaalvoordelen. En door het grotere volume neemt onze commerciële slagkracht bij de verzekeringsmaatschappijen toe, waardoor we betere voorwaarden voor onze klanten kunnen bedingen." "Voldoende schaalgrootte is eveneens belangrijk om als stabiele werkgever te fungeren", zegt Mieke Verstraeten, bestuurder van Induver Antwerpen en vertegenwoordiger van de tweede generatie. "Zelfs als een belangrijke klant zou wegvallen door een faillissement of verkoop, moeten we iedereen aan boord kunnen houden. We hebben immers van persoonlijke dienstverlening en maatwerk ons handelsmerk gemaakt." De evolutie naar grotere en meer gespecialiseerde makelaars is duidelijk. Maar hoe bokst een middelgroot familiaal bedrijf als Induver op tegen grote internationale huizen zoals Marsh en Aon? "Wij kunnen ons perfect inleven in de behoeften en verwachtingen van onze klanten", antwoordt Mieke Verstraeten. "De familiale cultuur zorgt voor een grote persoonlijke betrokkenheid, korte beslissingslijnen en een efficiënte organisatie. Onze medewerkers kunnen dezelfde service bieden als de grote huizen. Maar onze overheadkosten liggen veel lager." De onderneming wil absoluut vasthouden aan haar familiaal karakter. "In de drie kantoren van Induver is de tweede generatie familiale aandeelhouders en bestuurders actief", zegt Herwig Verstraeten. "In Antwerpen komt de familie Verbaet mee aan boord. We leren veel van elkaar. Overal is de familiale opvolging verzekerd. Op die manier willen we als middelgrote makelaar toch kleinschalig blijven werken. De klant mag hier bij wijze van spreken op elk uur van de dag met zijn problemen binnenvallen." Om verder te groeien wil de onderneming ook haar dienstverlening internationaliseren. "Group Verbaet is stichtend lid van het internationale netwerk van verzekeringsmakelaars Euribron en Belgisch lid van het netwerk Trust Risk Control", zegt Jean-Luc Verbaet. "Daardoor hebben we al meer dan twintig jaar ervaring met internationale verzekeringsoplossingen. Daar liggen expansiemogelijkheden. Kmo's die in het buitenland actief zijn, kunnen we via die internationale netten bedienen." Voor de komende jaren ligt de klemtoon dan ook op organische groei. Maar een nieuwe fusie of overname wordt zeker niet uitgesloten. "We houden de mogelijkheid van externe groei open", zegt Herwig Verstraeten. "De sector is volop in beweging. Als er kansen opduiken, zullen we ze bekijken. Maar groeien om te groeien is niet aan de orde. Als we iets overnemen, moet het een bedrijf of een portefeuille zijn die iets toevoegt aan onze bestaande activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld regionale expansie naar Brussel of Wallonië zijn." PATRICK CLAERHOUT EN ILSE DE WITTE, FOTOGRAFIE THOMAS DE BOEVER"Groeien om te groeien is niet aan de orde" Herwig Verstraeten