PROFIEL

Naam: Ronny Stroobandt
...

Naam: Ronny Stroobandt Leeftijd: 57 Gezin? Heeft met zijn Algerijnse echtgenote drie kinderen, die namen hebben die in beide culturen werken: Ben (Benaïssa), Tim (Tayeb) en Sammy (Sami). Functie? Werkt in Algerije als projectmanager voor Belgische bedrijven en is aandeelhouder en consultant van transportbedrijf El Amana (gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer), dat hij in 1992 oprichtte en in 2008 verkocht aan een Franse groep. Carrière? Werkt sinds 1982 in Algerije voor diverse Belgische bedrijven, nadat hij zijn zaak in elektriciteit en elektronica in België had stopgezet wegens de crisis. Toen in 1992 terreurorganisaties voor onzekerheid zorgden, riepen de bedrijven hun expats terug. Ronny, die er woonde met zijn gezin, besloot te blijven en zelf een bedrijf te beginnen. Contact met België? Nadat de Franse internationale school in Algiers in 1995 werd gesloten wegens de onlusten gingen Ronny's vrouw en kinderen in België wonen, terwijl hij in Algiers bleef. "Ik ben telkens een week in België tijdens de schoolvakanties en de hele maand augustus." "Ik woon in een villa in een buitenwijk van Algiers, een stad met veel woningnood en een spitsuur van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. Ik blijf hier enkel vanwege mijn werk. Ik leef hier bijna als een kluizenaar, hoewel de veiligheid vooral in de grote steden sterk verbeterd is. Ik ben verschillende keren bedreigd per telefoon en in 1997 ben ik bijna vermoord: de kogel heeft me op tien centimeter na gemist. Die kogel is nu mijn talisman. Voor verplaatsingen naar bepaalde delen van het land gebruik ik nog lijfwachten. Ik heb veel miserie gezien en meegemaakt. Ik heb op plaatsen gewoond waar ik geen waterleiding had of er alleen via een rubberen darmpje 's morgens tussen halfzes en zes uur water uit de grond kwam.""Meestal nemen Algerijnen zakenideeën over uit het buitenland, maar één zaak is hier wel nieuw. Het ministerie van Werk heeft een dienst opgericht die speciale kredieten geeft aan jongeren die een zaak willen opstarten. Ze hoeven dat bedrag pas na drie tot vijf jaar terug te betalen. De overheid wil zo de hoge werkloosheid tegengaan in een land waar 45 procent van de bevolking jonger is dan 25 jaar.""Algerije zou een van de mooiste landen ter wereld kunnen zijn. Je hebt hier zee, strand, bergen, steppe en woestijn. Door het terrorisme is er helaas niet echt sprake van een sociaal leven. De levenskwaliteit daalt de laatste tijd nog door nieuwe economische wetten en beperkingen op de invoer. Het is momenteel erg onrustig. Ik sta sceptisch tegenover de omwentelingen in de Arabische wereld, omdat fundamentalisten van deze artificiële democratieën gebruik zullen maken om nieuwe dictaturen op te richten. In de Algerijnse pers leeft de vrees dat de terreurbeweging Al Qaeda au Maghreb Islamique zich opnieuw bewapent en profiteert van de onzekere situatie.""Om veiligheidsredenen is mijn kantoor gevestigd in de benedenverdieping van mijn huis. Ik ben zonder overdrijven zestig tot zeventig uur per week met mijn werk bezig. Dat komt onder meer omdat het weekend hier op vrijdag en zaterdag valt, maar ik die dagen gebruik om te overleggen met Europa. Op zondag begint dan de nieuwe werkweek in Algerije. Ik heb geen weekends. Wel is hier al jaren sprake van om het weekend aan te passen aan Europa en buurlanden zoals Tunesië en Marokko. Onderhandelen en zakendoen met Algerijnen is heel moeilijk. Alles moet zwart op wit staan. Als dat in orde is, kan je tijdens de uitvoering van het project of contract veel bereiken en misverstanden vermijden door samenspraak en een eerlijke verstandhouding."DOOR BENNY DEBRUYNE"Ik ben verschillende keren bedreigd per telefoon en in 1997 ben ik bijna vermoord"