Bij haar overstap naar RealDolmen had Sabine Fannes zich voorgenomen om sociale media te gaan gebruiken. Maar kijk, het is mogelijk om personeelsdirecteur te zijn zonder te twitteren. Het personeelsaantal groeide voor het eerst in jaren. De groep telt nu 1300 medewerkers in België, een kleine 400 in Frankrijk en 100 in Luxemburg.
...

Bij haar overstap naar RealDolmen had Sabine Fannes zich voorgenomen om sociale media te gaan gebruiken. Maar kijk, het is mogelijk om personeelsdirecteur te zijn zonder te twitteren. Het personeelsaantal groeide voor het eerst in jaren. De groep telt nu 1300 medewerkers in België, een kleine 400 in Frankrijk en 100 in Luxemburg. SABINE FANNES.(sprankelende lach) "Absoluut. RealDolmen is een Belgisch bedrijf, waar je zelf je inbreng kan hebben. Dat is leuk. In een internationale structuur word je toch vaak voor een stuk gedicteerd vanuit de groep (Fannes' vorige werkgever, Logica, kondigde onlangs een nieuwe herstructurering aan, nvdr)." FANNES. "Je balanceert op een koord. Het is bijna op maandelijkse basis afwegen: gas terugnemen, bijgeven, terugnemen. In human resources werk je niet voor morgen, maar voor binnen twee tot drie maanden. Wie je vandaag aanwerft, kan dan pas starten. 2012 wordt in human resources heel uitdagend. Rekrutering is een groot vraagteken. De indexverhoging op 1 januari ligt voor ons rond 3,1 tot 3,2 procent. Bovenop komt de 0,3 procent van het interprofessioneel akkoord. Samen rond 3,5 procent. Dat is een substantiële loonkostenverhoging, vooral omdat je ook nog je goede krachten wil belonen. Tegelijk kan je die loonkostenstijging niet één op één doorfactureren. Vanaf juni zitten we ook met een nieuwe samenstelling van sociale partners na de sociale verkiezingen. In een bedrijf zoals RealDolmen, waar we sterk geloven in sociaal overleg, vraagt de organisatie van die verkiezingen de nodige energie . " FANNES. "We hebben voor het eerst in jaren een nettogroei. We hebben dit jaar meer dan 200 medewerkers gerekruteerd. Zo'n 65 van hen zijn 'acADDemICT's', pas afgestuurden. Dat helpt om je leeftijdspiramide onder controle te houden. Zij brengen ook een andere dynamiek. Zij moeten wel eerst door een opleidingsprogramma van twee tot drie maanden. "Ons verloop ligt rond het marktgemiddelde van Agoria, 12 tot 13 procent. We hebben voor de allereerste keer ook een enquête naar de medewerkerstevredenheid gehouden. Dat was de nulmeting. In mei doen we een tweede editie. Het leert je wat er bij de medewerkers leeft en waar er nood aan is." FANNES. "Er zijn initiatieven, maar het vraagt tijd. Het gaat over cultuur, waarden, arbeidsvoorwaarden, de manier van werken, standaardprocedures, gebruiken, informaticatools. Als je iets harmoniseert, moet je zeker zijn dat je het juiste harmoniseert. En op de juiste manier." FANNES. "We bekijken een nieuwe manier van werken. Dat is nog niet concreet genoeg om er iets over te zeggen. Voorlopig heeft iedereen hier nog een eigen bureau. Volgend jaar hopen we een proeftraject te starten over telewerken." FANNES. "Ik probeer de balans te bewaren, maar eerlijk, het lukt niet altijd. Mijn kinderen zouden iets zeggen van, 'ze doet haar best'. Gelukkig krijg je voor 'je best doen' toch ook al eens een paar puntjes..." B.L."Als je iets harmoniseert, moet je het juiste harmoniseren"