Tweemaal per dag
...

Tweemaal per dagVanaf 1 juni vliegt Sabena, in samenwerking met haar Amerikaanse code share partner Delta Airlines, tweemaal per dag naar New York vanuit Zaventem. "Wij zijn hier reeds anderhalf jaar mee bezig," vertelt Jean-Louis Lindekens, verantwoordelijke voor Sabena in de Verenigde Staten, "wij zijn ervan overtuigd dat er meer kapaciteit nodig is op de route Brussel-New York." Er is immers een gestegen vraag naar Noordatlantische vluchten. Bovendien zijn op de route Brussel-New York in het recente verleden twee carriers, Turkish Airlines en onder onrechtstreekse doch onmiskenbare druk van onze nationale luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines, verdwenen. "Vooral het voorbije zomerseizoen was goed," aldus Lindekens, "de beladingsgraad bedroeg meer dan 90 %. Ook het winterseizoen heeft zich goed ingezet, maar de stakingen en het slechte weer, met onder meer een sneeuwstorm in New York, heeft ons veel kwaad gedaan in de maand december."Met de yield, de eenheidsopbrengsten, wil het niet zo vlotten. "Wij werken hard om die op te trekken," weet Jean-Louis Lindekens, "maar de Sabena-yield wordt uitgedrukt in Belgische frank en de zwakte van de Amerikaanse dollar tegenover de frank helpt daar niet aan. Op de koop toe is er anderhalve maand terug een nieuwe tarievenoorlog gestart op de Noordatlantische verbindingen, en, willen of niet, je moet daaraan meedoen." Met twee vluchten per dag versterkt Sabena haar marktpositie beduidend. Zegt Lindekens : "Wij willen een zo groot mogelijk voordeel halen uit de Zaventem- hub. De ochtendvlucht, met Delta-toestel, en de avondvlucht, met Sabena-vliegtuig, bieden bij terugkeer tweemaal per dag een aansluiting op het Europese net van Sabena." Ook Delta zou van haar zijde een inspanning doen om de late vlucht te laten aansluiten op verbindingen met een zestal andere grote steden. Lindekens hoopt ook op Florida. De aansluiting op elkaars netwerk wordt van nog groter belang wanneer de anti-trust-aanvraag door Delta, Sabena, Swissair en Austrian Airlines wordt goedgekeurd door de Amerikaanse regering. Het dossier ligt thans geblokkeerd op het ministerie van Transport omwille van de Amerikaanse begrotingsperikelen. Indien het kwartet de immuniteit verkrijgt, zoals KLM en Northwest Airlines, kunnen zij elkaars vluchten op een veel goedkopere manier verkopen dan nu het geval is waarbij prijsafspraken verboden zijn. SABENA Vanaf juni tweemaal per dag naar New York.