Franse Bolloré en GEC Alsthom naar Zaïre
...

Franse Bolloré en GEC Alsthom naar ZaïreDe overnameplannen van Air Zaïre door Sabena en South African Airways botsen op een radikaal njet van president Moboetoe. En ook de regering- Kengo schijnt terug te krabbelen onder druk van heftige kritiek in de Zaïrese pers. De Zaïrese regering wijst erop dat zij een privatizering voorstaat van het management van Air Zaïre, niet van het kapitaal. Moboetoe stelt dat alle afspraken omtrent mogelijke privatizeringen waardeloos zijn, omdat zij tegenstrijdig zijn met artikel 59 par. 2 van de grondwettelijke overgangsbepalingen. Met andere woorden : de regering Kengo is als "overgangsregering" niet gemachtigd om juridische verbintenissen aan te gaan. De media in Kinshasa wijzen erop dat Sabena het laken al te zeer naar zich toe trekt door voor een periode van 10 jaar alle mogelijke belastingvoordelen in de wacht te slepen ; naast belastingvrijstelling, ook nog verkoop van biljetten in het buitenland, toelating om winsten over te brengen naar buitenlandse banken en de passiva van Air Zaïre van zich af te schudden.Intussen meldt de Franse rederijgroep Bolloré zich met het Brusselse Transurb als kandidaat voor een participatie in Onatra ( Office nationale des transports), het Zaïrese overheidsbedrijf dat de binnenscheepvaart, hoofdzakelijk op de Zaïre-stroom, bedient. GEC Alsthom, moederbedrijf van Acec, is deze week op verkenningsmissie in Shaba, waar MMR/Maintenance Matériel Roulant stilaan vorm krijgt. MMR is één van de twee werkmaatschappijen die bij de oprichting van Sizarail in het vooruitzicht werd gesteld (zie Trends van 13 februari '95). Aandeelhouders in MMR zijn voor 75 % privé-partners en voor 25 % de Zaïrese staat. Van de privé-aandelen bezit Sizarail (Transurb en de Zuidafrikaanse spoorwegmaatschappij Spoornet) 51 %, terwijl BIA uit Overijse en Texaf (van Cobepa) elk de resterende 49 % voor hun rekening nemen. Het essentiële verschil met de huidige konstrukties rond New Air Zaïre is dat de buitenlandse inbreng van Sizarail beperkt blijft tot management van de Zaïrese spoorwegen in de formule van een private/public partnership.