Volgens de krant The Sunday Times haalt Ryanair in Charleroi zijn slag thuis. Volgens De Financieel-Economische Tijd haalt de Ierse stormram bakzeil in Brussels South. Op het kabinet van Europees commissaris Loyola de Palacio worden de berichten weggelachen. "Over enkele weken valt de definitieve beslissing. Tot dan ma...

Volgens de krant The Sunday Times haalt Ryanair in Charleroi zijn slag thuis. Volgens De Financieel-Economische Tijd haalt de Ierse stormram bakzeil in Brussels South. Op het kabinet van Europees commissaris Loyola de Palacio worden de berichten weggelachen. "Over enkele weken valt de definitieve beslissing. Tot dan maken we ons op voor nog meer foutieve berichtgeving," zegt GillesGantelet, woordvoerder van de commissaris voor Verkeer. De beslissing van de commissie wordt ten vroegste eind oktober verwacht. Het eigenlijke onderzoek is afgerond. Luchthavenexploitant Brussels South Charleroi Airport ( BSCA), Ryanair én de klagers werden tussen februari en september door de Europese inspecteurs op de rooster gelegd. Hun rapport is klaar. "Nu wordt er zeer intensief gelobbyd," zegt Alain Belot, algemeen directeur van Sowaer, het overheidsbedrijf dat instaat voor het Waalse luchtvaartbeleid. "Charleroi is een symbooldossier. De beslissing zal dienen als een maatstaf voor alle luchthavens in Europa voor het aantrekken van luchtvaartmaatschappijen." Ryan-air heeft drie geaccrediteerde lobbyisten bij het Europees Parlement. Ook Charleroi heeft zijn lobbyman: Europees commissaris, Henegouwer en PS'er Philippe Busquin. Het kabinet van De Palacio benadrukt dat het om een strikt juridische procedure gaat; van lobbyen is geen sprake. Zodra een onderzoeksrapport klaar is, belandt het op het kabinet van de bevoegde commissaris. Daar wordt het bediscussieerd en worden eventuele juridische bezwaren gelicht. Vervolgens vertrekt het bijgewerkte rapport naar de directoraten-generaal van Werkgelegenheid, Verkeer, Mededinging en Binnenmarkt. De nieuwe versie gaat daarna naar de kabinetten van alle commissarissen. Het eindpunt is dan een zitting van de leden van de commissie. Die zoeken naar een oordeel bij consensus. Zo niet hakt een eenvoudige meerderheid van elf commissarissen de knoop door. W.R."Charleroi is een symbooldossier. Het wordt een maatstaf voor alle luchthavens in Europa voor het aantrekken van luchtvaartmaat-schappijen."