M arc Bautil is de man achter iLanguage, een bureau dat met behulp van vertaalmachines webpagina's vertaalt. Bautil wil zijn recht op de naam iTranslator laten gelden. ITranslator is de internetvertaalrobot die Lernout & Hauspie ( L&H) ontwikkelde en die samen met L&H-dochter Mendez, een vertaalbureau, wellicht onder de hamer zal gaan.
...

M arc Bautil is de man achter iLanguage, een bureau dat met behulp van vertaalmachines webpagina's vertaalt. Bautil wil zijn recht op de naam iTranslator laten gelden. ITranslator is de internetvertaalrobot die Lernout & Hauspie ( L&H) ontwikkelde en die samen met L&H-dochter Mendez, een vertaalbureau, wellicht onder de hamer zal gaan. De onduidelijkheid rond iTranslator is tekenend voor de warrige constructies binnen het L&H-imperium. Bautil leidde in 1998-1999 de verkoop en marketing van de afdeling L&H Internet Translations. Hij rapporteerde aan Peer Van Driesten, toen voorzitter van de divisie L&H Language Technologies. De voornaamste verwezenlijking van deze divisie was de ontwikkeling van de iTranslator. De divisie ontstond uit de overname van Gesellschaft für Multilinguale Systeme ( GMS), een vertaaltechnologisch bedrijf van Van Driesten. Meteen na de oplevering van de iTranslator in 1999, werd het departement Language Technologies afgestoten in de vorm van een spin-off. Deze kreeg de welluidende naam SAIL Labs ( Speech, Artificial Intelligence, Language). Door de spin-offoperatie werd de hele knowhow in machinevertaling van L&H afgestoten. De ontwikkeling van technologie was te duur. SAIL Labs telde op dat moment meer dan 120 ontwikkelaars en linguïsten. Peer Van Driesten en het management werden voor een symbolisch bedrag meerderheidsaandeelhouders. L&H verloor de belangstelling voor onderzoek in machinevertaling na de overname van Dictaphone. De Amerikaanse managers gaven de voorkeur aan de technologie van het Amerikaanse GlobalLink. De iTranslator werd bij Mendez ondergebracht. Nu het vertaalbureau van eigenaar zal verwisselen, wil Bautil aanspraak maken op de naam iTranslator. Hij registreerde de domeinnaam iTranslator.com in maart 1998, nog voor hij bij L&H aan de slag ging. De ontwikkeling van de iTranslator werd bovendien niet door L&H zelf maar door Brussels Translation Group gefinancierd. Bautil verliet L&H na de spin-off in 1999 om zijn eigen vertaalbedrijf te bouwen. De technologie van zijn firma iLanguage is te vergelijken met die van iTranslator. "Bij Mendez is de integratie van de technologie nooit gelukt," zegt Bautil. "Er was te veel weerstand bij de vertalers en ook bij het management. De leiding vreesde kannibalisering van de traditionele vertalingen."Bautil heeft verschillende vertaalcentra opgebouwd, waar vertalers en linguïsten de machinevertalingen bijwerken. De belangrijkste centra liggen in de Dominicaanse Republiek en Costa Rica. Hij plant nu ook een vertaalcentrum in Barcelona. In 2000 haalde iLanguage 2 miljoen dollar op bij diverse risicokapitaalfondsen. Bautil werkt nu aan de volgende ronde, die 7 miljoen dollar moet opleveren om de groei van het bedrijf verder te financieren.Michèle Van der Plaetsen