Duitsland heeft vorige maand een lucratief fiscaal akkoord gesloten met Zwitserland. Duitsers met een zwart vermogen op Zwitserse bankrekeningen krijgen in ruil voor een boete van maximaal 34 procent amnestie zonder dat hun naam bekendgemaakt wordt aan de Duitse fiscus. Het verdrag levert Duitsland naar schatting 30 miljard euro op. De parlementen moeten het verdrag wel nog goedkeuren.
...

Duitsland heeft vorige maand een lucratief fiscaal akkoord gesloten met Zwitserland. Duitsers met een zwart vermogen op Zwitserse bankrekeningen krijgen in ruil voor een boete van maximaal 34 procent amnestie zonder dat hun naam bekendgemaakt wordt aan de Duitse fiscus. Het verdrag levert Duitsland naar schatting 30 miljard euro op. De parlementen moeten het verdrag wel nog goedkeuren. "Dat zogenaamde Rubik-akkoord gaat veel verder dan de Europese spaarrichtlijn, die enkel de inkomsten uit spaarproducten viseert", legt advocaat Werner Niemegeers (Consulta) uit. "De nieuwe overeenkomst slaat zowel op de intresten als op het kapitaal zelf, inclusief de dividenden en de meerwaarden op de aandelen. Naast het persoonlijke vermogen vallen ook vennootschappen onder de regeling, zoals de Angelsaksische trusts en Anstalten uit Liechtenstein of Zwitserse Stiftungen. Bovendien voorziet het akkoord behalve in de eenmalige heffing ook in een jaarlijkse belasting van de roerende inkomsten van Duitsers in Zwitserland: 26 % op intresten en dividenden. Zo koopt de belegger een duurbetaald bankgeheim." Met het Rubik-akkoord hoopt Zwitserland de internationale druk op zijn bankgeheim wat te verminderen en gemakkelijker toegang te krijgen tot de financiële markten in Duitsland. De werknemers van de Zwitserse banken zijn dankzij het akkoord vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging. Groot-Brittannië legt de laatste hand aan een gelijkaardige overeenkomst met Zwitserland, met een vermoedelijke opbrengst van 7 miljard euro. Ook België kreeg een voorstel van Rubik-akkoord, maar houdt voorlopig de boot af. Zo'n deal zou nochtans wonderen doen voor de Belgische financiële situatie, pleiten sommigen. "Door een Rubik-akkoord met Zwitserland te ondertekenen, kan de Belgische regering met één pennentrek het gat in de begroting dichten", zegt advocaat Niemegeers: "Volgens professor Michel Maus bevindt zich nog 80 miljard euro zwart geld van de Belgen in het buitenland. In de veronderstelling dat de helft daarvan in Zwitserland zit, zou de fiscale amnestiemaatregel met behoud van anonimiteit de schatkist meer dan het huidige begrotingstekort van 8 miljard euro opleveren." Maar niet iedereen is overtuigd. "Na de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) en de fiscale regularisatie is het vet al van de soep", meent advocaat Anton van Zantbeek (Rivus). "Bovendien ligt het tarief hoger dan wat de rulingcommissie in België vraagt. Deze operatie verloopt ook anoniem en biedt strafrechtelijke zekerheid. In tegenstelling tot Duitsland zijn meerwaarden in België - voorlopig toch nog - volledig vrijgesteld. Ik acht het mogelijke succes van een Rubik-akkoord niet groot." Alleen voor zwarte omzetten in het buitenland kan de fiscale amnestiemaatregel soelaas bieden, denkt Paul Op de Beeck (KPMG). ERIC POMPEN