RTL Group is eigenaar van 53 televisiekanalen en 28 ra- diostations, en produceert 9100 televisie-uren per jaar. De hoofdaandeelhouder is het Duitse mediaconcern Bertelsmann. In 2001 bezat dat 92,3 procent van de groep, nadat het 25,1 procent van de aandelen van Bertelsmann had geruild tegen de 30 procent van RTL Group die in handen van GBL was. Sindsdien is de strategie van de Duitse mediagroep veranderd. Ze ambieert niet langer om alle aandelen van RTL Group te verwerven en heeft haar belang teruggebracht van 92,3 tot 75 procent, om middelen te kunnen ophalen voor een snellere ontwikkeling buiten Europa. Die operatie heeft de liquiditeit van het aandeel op Euronext Brussel niet verbeterd, aangezien de aandelen werden geplaatst in Frankfurt, waar RTL Group werd opgenomen in de Mdax, de voorkamer van de Duitse beurselite.
...

RTL Group is eigenaar van 53 televisiekanalen en 28 ra- diostations, en produceert 9100 televisie-uren per jaar. De hoofdaandeelhouder is het Duitse mediaconcern Bertelsmann. In 2001 bezat dat 92,3 procent van de groep, nadat het 25,1 procent van de aandelen van Bertelsmann had geruild tegen de 30 procent van RTL Group die in handen van GBL was. Sindsdien is de strategie van de Duitse mediagroep veranderd. Ze ambieert niet langer om alle aandelen van RTL Group te verwerven en heeft haar belang teruggebracht van 92,3 tot 75 procent, om middelen te kunnen ophalen voor een snellere ontwikkeling buiten Europa. Die operatie heeft de liquiditeit van het aandeel op Euronext Brussel niet verbeterd, aangezien de aandelen werden geplaatst in Frankfurt, waar RTL Group werd opgenomen in de Mdax, de voorkamer van de Duitse beurselite. De beleggers die hebben deelgenomen aan de beursintroductie van RTL Group op de beurs van Frankfurt, hebben al een mooie meerwaarde kunnen opstrijken. Dat is een sterke prestatie voor een groep die grotendeels afhankelijk is van de Europese conjunctuur. Het Luxemburgse mediabedrijf realiseert het gros van haar inkomsten in Duitsland (33 %), Frankrijk (26 %), Nederland (7 %) en België (3,5 %). Door die sterke verankering in Noord-Europa is ze deels aan de crisis kunnen ontsnappen, aangezien de recessie zich vooral laat voelen in de landen van de Europese periferie. In Duitsland is RTL Group er in 2012 en in het eerste halfjaar van 2013 zelfs in geslaagd een lichte groei neer te zetten. Ondanks de concurrentie van heel wat nieuwe kanalen, heeft ze er weinig marktaandeel moeten prijsgeven. Haar secundaire kanalen, RTL II en Vox, compenseren de verliezen van RTL bijna helemaal. Op lange termijn slaagt de groep er zelfs in haar marktaandeel rond 31 procent te handhaven, terwijl haar belangrijkste concurrent Pro7Sat1 een daling van 27,4 tot 24,5 procent liet optekenen. Dankzij haar goede reclame-inkomsten en haar hoge marges haalt RTL Group meer dan de helft van haar winst uit Duitsland. In Frankrijk doet Groupe M6 -- dat voor 48,5 procent een dochter van RTL Group is -- het beter dan TF1. De reclame-inkomsten van M6 daalden in 2012 met 4,3 procent, terwijl TF1 6,7 procent verloor. Dat verschil is dit jaar zelfs nog groter geworden. Wat de winst betreft, is M6 erin geslaagd in het eerste halfjaar van 2013 een lichte groei te realiseren, ook al weegt de moeilijke conjunctuur op de activiteiten in Frankrijk, die een vierde van de winst van de groep vertegenwoordigen. FremantleMedia, het productiehuis van de groep, realiseerde vorig jaar een winst van 138 miljoen euro. De omzetgroei van 20 procent in 2012 was grotendeels te danken aan herverdelingsoperaties die neutraal waren voor de winst, maar toch evolueren de activiteiten gunstig door het succes van de talentenjachten American Idol (de grootste tv-show in de Verenigde Staten), X Factor (35 landen) en Got Talent (52 landen). FremantleMedia is ook resoluut de weg van het digitale tijdperk ingeslagen met de overname van Ludia, een ontwikkelaar van onlineapplicaties en spellen, en de creatie van kanalen op YouTube. Die laatste waren samen goed voor 2,9 miljard views in het eerste halfjaar. De inkomsten blijven nog beperkt, maar de ontwikkeling van televisie via internet is een enorme kans voor contentontwikkelaars als FremantleMedia. Zo kunnen ze hun programma's rechtstreeks uitzenden en abonnementsformules creëren, en reclame-inkomsten genereren zonder gebonden te zijn aan televisiekanalen. Daarmee speelt RTL Group in op een nieuwe trend. In de Verenigde Staten hebben meer en meer gezinnen al geen klassiek televisieabonnement meer. RTL Group is dus zowel leider in televisie als in televisie 2.0. Op korte termijn voelt de Luxemburgse groep wel de impact van de moeilijke conjunctuur in Europa, zoals blijkt uit de daling van de nettowinst met 14 procent tot 597 miljoen euro vorig jaar. Maar voor dit jaar gaat ze ervan uit dat de winst op zijn minst stabiel blijft, onder meer door de reclame-inkomsten van de Duitse verkiezingscampagne. Financieel verkeert de Luxemburgse groep nog altijd in uitstekende vorm, met een nettoschuld van slechts 224 miljoen euro eind juni. Daardoor kan ze haar nieuwe aandeelhouders belonen met een uitzonderlijk dividend van 2,50 euro per aandeel, nadat ze in maart al een jaarlijkse coupon van 10,50 euro had uitgekeerd. In totaal betaalt RTL Group dit jaar dus 13 euro per aandeel aan zijn aandeelhouders, wat neerkomt op meer dan 2 miljard euro. Dat ritme lijkt onhoudbaar, aangezien de netto vrije kasstroom (kasstroom uit de bedrijfsactiviteit na aftrek van investeringen en betaalde belastingen) de jongste jaren nauwelijks 800 miljoen euro per jaar bedraagt. Om haar dividendbetalingen te kunnen terugbrengen tot een houdbaar niveau, zal de grootste Europese amusementsgroep haar jaarlijkse coupon moeten reduceren tot het niveau van 2012, of maximaal 5,10 euro per aandeel. Op die basis biedt het aandeel een brutodividendrendement van bijna 7 procent, wat uiteraard bijzonder aantrekkelijk is. Zelfs als de groep haar finan-ciële vrijheid zou willen verhogen, bijvoorbeeld om overnames te realiseren, en haar jaarlijkse uitkeringen beperkt tot 500 miljoen euro (3,23 euro per aandeel), blijft het brutodividendrendement van 4,4 procent bruto nog hoog in vergelijking tot andere beleggingen. Het aandeel van RTL Group blijft dus aantrekkelijk, ondanks zijn recente stijging. Technisch bekeken en rekening houdend met de hoge waardering -- een verwachte koers-winstverhouding van 16 voor 2013 -- raden we aan een positie in te nemen na een koersval. CÉDRIC BOITTERTL Group is zowel leider in televisie als in televisie 2.0.