In Vlaanderen is Roland Gillet nauwelijks bekend, maar in Wallonië heeft hij een reputatie die vergelijkbaar is met die van Geert Noels (Econopolis) of Ivan Van de Cloot (Itinera) in Vlaanderen. Roland Gillet, hoogleraar economie aan de Sorbonne en de ULB, is een internationale expert in financiële economie. Zijn naambekendheid reikt tot in de Verenigde Staten, want hij gaf een tijdlang les aan Harvard.
...

In Vlaanderen is Roland Gillet nauwelijks bekend, maar in Wallonië heeft hij een reputatie die vergelijkbaar is met die van Geert Noels (Econopolis) of Ivan Van de Cloot (Itinera) in Vlaanderen. Roland Gillet, hoogleraar economie aan de Sorbonne en de ULB, is een internationale expert in financiële economie. Zijn naambekendheid reikt tot in de Verenigde Staten, want hij gaf een tijdlang les aan Harvard. Een jaar geleden verkoos het onderzoeksinstituut Jules Destrée hem tot Waal van het Jaar. Die prijs wordt sinds bijna veertig jaar toegekend aan een persoonlijkheid die het imago van Wallonië internationaal ondersteunt. Het is uitzonderlijk dat een econoom die eer te beurt valt. Normaal wordt die onderscheiding toegekend aan sportlui of mensen uit de culturele wereld. Bij de prijsuitreiking zei Gillet dat het "een teken is dat ik geapprecieerd word in de regio die me alle kansen heeft gegeven". De award heeft de reputatie van Gillet als economisch expert nog versterkt. Enkele maanden later kreeg hij van de Belgische Franstalige pers ook de titel van 'Beste communicerende econoom'. "Het was een echt prijzenjaar", zegt de econoom over 2013. ROLAND GILLET. "Ze wordt jaarlijks toegekend door het magazine Lobby en het communicatiebedrijf Interel aan mensen die in de pers economische analyses maken die ook gewone burgers gemakkelijk kunnen volgen. Ik word geregeld gevraagd om op radio en op tv en in kranten en tijdschriften mijn mening te geven -- bijvoorbeeld over de eurocrisis, de lage rente en de instabiele financiële sector. In 2011 was Etienne de Callataÿ, de hoofdeconoom van Bank Degroof, de laureaat van de prijs, en in 2012 won Paul De Grauwe. Ik was toen tweede." GILLET. "Ik blijf deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek aan verscheidene buitenlandse universiteiten, zoals Harvard en MIT. Ik word ook geraadpleegd door de eurolanden die het zwaarst zijn getroffen door de crisis. Ik analyseer de manier waarop het budgettaire en fiscale beleid een invloed heeft op de economische stabiliteit van de Zuid-Europese landen. Ik buig me ook over de Belgische situatie. Samen met mijn collega Thierry Afschrift heb ik onlangs gepleit voor een hervorming en een vereenvoudiging van de spaarfiscaliteit. De fiscale vrijstelling op spaarboekjes kan worden uitgebreid tot andere beleggingsproducten, zoals dividenden op aandelen. Dit voorjaar uitte ik ook mijn bedenkingen tegen het nut van een vermogensbelasting." GILLET. "Ik zal mijn leefomgeving nooit opofferen omdat ik veel verplaatsingen moet doen. Ik woon hier vlak bij mijn tennisclub. Mijn echtgenote en mijn kinderen voelen zich hier goed. We leven rustig in het groen, ver van de financiële crisissen. Hier kan ik in alle rust een rapport schrijven. Weinig mensen weten hier wat ik precies doe, en dat is een goede zaak." A.M."Ik pleit voor een hervorming en een vereenvoudiging van de spaarfiscaliteit"